Vårt tilbud til utbyggerne

Prosjektmegling i Midt-Norge

Prosjektmegling krever spesialkompetanse. Som utbygger skal du ha faglig bistand med markedsanalyser før byggestart, markedsføring, gjennomføring av visninger, kontraktskriving og oppgjør. EiendomsMegler 1 legger vekt på at både utbygger og kjøper skal få svar på alle spørsmål de måtte ha under veis, slik at alle parter føler seg trygge.

Fokusert satsing på prosjektmegling
Utbyggere vet at det settes høye krav til eiendomsmeglere på nye prosjekt. Vi har tatt konsekvensen av dette og bygd opp en dedikert avdeling til prosjektmegling. Den består av en rekke erfarne og dedikerte meglere med lang fartstid og kompetanse på både tilretteleggelse og salg av prosjekterte boliger. Avdelingen sørger dermed for et godt, trygt og effektivt salg av prosjekterte nybygg. 

Engasjerte meglere med et klart salgsfokus på de oppdrag de påtar seg er, ett av våre fremste konkurransefortrinn, og en av hovedårsakene til vår ledende posisjon i Midt Norge. 

Eget team til ditt prosjekt
For hvert prosjekt etablerer vi et team med en optimal sammensetning av våre faglige ressurser. Vi tilrettelegger alle oppdrag slik at vi har tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppgavene til avtalt tid. Under oppdragsperioden holder vi nær kontakt med oppdragsgiver og utbygger, og våre engasjerte meglere og vår faglige kompetanse gjør oss til en trygg kundeveileder. I tillegg yter vi en meget god service og tilgjengelighet. Både for utbygger og boligkjøpere. Vi er en fleksibel organisasjon som raskt kan tilpasse oss kundepågang og høy aktivitet i boligprosjektene. 

Skreddersydd markedsføring
For oss er hvert prosjekt unikt. Vi skreddersyr en komplett markedsplan og utarbeider salgsmateriell spesielt tilpasset prosjektet. Ved å utforme korrekt og god markedsføring er vi trygge på at alle våre kjøpere vil finne seg godt til rette med alle forventninger innfridd i sin nye bolig. Med en gjennomtenkt målgruppedefinisjon og klar målsetting for det enkelte prosjekt oppnår vi en effektiv utnyttelse av de markedsføringskanaler vi har til rådighet. Når alle egenskapene blir presentert på riktig måte får prosjektet en egen identitet som blir en grunnmur for videre fremdrift. De som identifiserer seg med vårt prosjekt vil også trives med å bo der. 

Vi sørger selvfølgelig for å oppdatere kjøpere på status i boligprosjektenes fremdrift. Tette samarbeidsforhold med alle entreprenører og utbyggingsselskap gjør at vi til enhver tid kan stå til svar for våre kunders spørsmål om prosjektet.