Bilde
Bilde
Bilde
Bilder

Fredrikstad

Seut Brygge trinn 2

Fredrikstad

Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

Pris fra kr 4 600 000 til 6 500 000

Ny bolig
Leilighet
76 - 103 m2
Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

SEUT Brygge - Visning på byggeplass tirsdag 18.6 13-14. Vestvendte leiligheter i spektakulært bygg mot elven. Bygging er igangsatt.

Mer informasjon om eiendommen

Nøkkelopplysninger

Adresse Seut Brygge trinn 2, 1610 Fredrikstad
Prisantydning fra kr 4 600 000
Prisantydning til kr 6 500 000
Areal 76 m2 - 103 m2
Boligtype Leilighet
Eierform Eier (Selveier)
Byggeår
Kommunenr 0106
Gårdsnr 210
Bruksnr 67
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier

Eiendomsinformasjon

Byggemåte
Byggenes orientering og avtrapning mot det gamle
administrasjonsbygget gir mulighet for store,
sydvendte uteoppholdsarealer for leilighetene med
takterrasse, samtidig som alle enheter får fri sikt
til elverommet. Materialbruken i fasadene vil bli
viet stor oppmerksomhet. Fasadene blir i hovedsak
utført som kombinasjoner av sekkeskurt tegl,
spesialbehandlet treverk og glass. Balkongene får
glassrekkverk, med innslag av frostet glass.
All parkering skjer i underjordisk anlegg med heisforbindelse. Det blir to lyse og oversiktlige inngangspartier i hver lamell, med enkel heisadkost til alle enheter fra plan 2 og opp.

Konstruksjoner:
Bygningen utføres med bærende vegger og etasjeskillere i stål og betong. Trapper og balkonger vil utføres i prefabrikkert betong. Takkonstruksjon i betong, utvendig isolert og tekket med pappmembran. Utvendige vegger utføres med bindingsverk isolert med mineralull
og innvendig kledd med gipsplater. Fasadene vil bestå av en kombinasjon av sekkeskurt mursteinsforblending og accoya trekledning, samt noe platekledning og båndtekking. Balkonger av betong, hvor flislegging vil være et tilvalg. Tak-
terrasser tekkes med pappmembran, isoleres, med enten tredekke eller påstøp og flis (ikke bestemt). Balkonggulv og takterrasser er utvendige konstruksjoner, og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Utvendige rekkverk oppføres i metall og glass. Innvendige vegger oppføres av stål eller trestendere kledd med gipsplater. Enkelte vegger består av betong, som for eksempel mellom leiligheter og mot trapperom.
Energimerking
Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Jfr. energimerkeforskriften for bygninger §5.
Andre relevante opplysninger
Prosjektet vil bli organisert som et sameie med selveierleiligheter, hvor kjøper får et skjøte på sin seksjon. Garasjeanlegget blir en egen seksjon hvor kjøpere med garasjeplass får en rett til anvist plass. Salgsprisene er faste og reguleres ikke etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisene på usolgte boliger.

Formuesverdien for leiligheten fastsettes av ligningsmyndighetene ved første ligningsoppgjør etter overtagelse. Utgangspunkt for fastsettelsen er kvadratmeter på leiligheten, men er avhengig av om boligen er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisen for primærboliger og 40 prosent for sekundærboliger med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser. For beregning av formuesverdi, gå inn på: www.skatteetaten.no/no/selvbetjening/kalkulator/Boligkalkulator/
Megler har intet ansvar mht. fastsettelse av formuesverdien.

Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndsolgt, at finanseriering er godkjent, offentlige godkjenninger er i orden, og godkjent styrevedtak. Det presiseres at dette et selgers forbehold og at disse ikke kan påberopes av kjøper. Videre er byggestart avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i god tid før byggestart.
Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justeringer i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring mv. som følge av dette. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard innvendig. Kjøper aksepterer uten prisjusteringer at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endringer av boligens areal eller liknende. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som ansees meste hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkeltes seksjon eller som særskilt anleggseiendom.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanene er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner i bygningene.
Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpstilbud på fritt grunnlag. Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standart kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved alle salg. Se eget kontraktsdokument som forutsettes gjennomgått før kjøpstilbud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav mm. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsatte seg, anvende eller kreve endringer i standart kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpes navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud. Ved eventuell endring i eierskap navnendringer fra kjøpers side etter bud/aksept av bud, vil det påløpe administrasjonsgebyr til megler på kr. 20.000,- inkl. mva som innbetales til meglers driftskonto. Eventuelle endringer krever selgers samtykke. Selger forbeholder seg retten til kredittvurdering av kjøpere. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientereinteressenter om deler av bygningens bestanddeler og funksjoner. Enkelte illustrasjoner kan vise forhold om ikke er i samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer for eksempel; fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomterkasser og beplantning. Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter og trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Meglers referanse 7010.1940
FINN-kode 118297007
Sist endret 12.06.2019

Beliggenhet

SEUT Brygge ligger rett nordvest for Fredrikstad sentrum på et gammelt industriområde. Den lange og smale bygningen fungerer som en støyskjerm for uteområdene som ligger vestvendt med flott
utsyn over vannet.

På SEUT Brygge får leilighetene en bred og
langstrakt utsikt. Og fra balkongen vil det alltid være noe fint å hvile øynene på. Elva som sakte glir forbi, en båt som legger til kai, folk som rusler langs bryggepromenaden og ikke minst; solen som varmer helt inn til sjelen til langt utpå kvelden.

F R ED R I K S TA D
Østfolds hovedstad har passert 80 000 innbyggere, og vokser stadig. Ikke så rart, tenker de som bor her. Det er jo verdens beste by å bo i?
Fredrikstad har nylig rundet 450 år, med stø kurs inn i fremtiden. Kommune og næringsliv jobber tett sammen, og sentrum har blomstret opp med et mangfold av butikker og andre tilbud. Å kjøpe bolig i
Fredrikstad har vært en fornuftig og god investering.

Elvemetro med gratis byferge
Gamlebyen, Nordens best bevarte festningsby
Bryggepromenade med spisesteder, kaféer og utesteder
Nytt og levende sentrum med god shopping
Rikt og mangfoldig kultur- og idrettsmiljø
Nærhet til sjø, båtliv og vakker skjærgård
En drøy time med tog eller bil til Oslo
En drøy halvtime til Sverige.
Skjærgården med Hvaler og Hankø er også lett tilgjengelig.

SEUT Brygge ligger perfekt plassert, fordi du kan velge om du vil gå eller sykle en tur til byen, rusle langs brygga, spise en bedre middag eller shoppe.
Eller spasere over til den trivelige Gressvik-siden og besøke de hyggelige butikkene som ligger der.
Barnehager og skoler for alle alderstrinn ligger i gå- og sykkelavstand , og nærmeste matvarebutikk ligger kun 100 meter unna.

Pris og økonomi

Prisantydning fra kr 4 600 000
Prisantydning til kr 6 500 000
Kjøpsbetingelser
Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.

Vil du ha tilsendt salgsoppgaven?

Bli oppdatert og
bestill salgsoppgave for Seut Brygge trinn 2, Fredrikstad

* Gyldig e-post er påkrevd
* Mobil nummer er påkrevd

Husk å krysse av hvis du vil motta informasjon

* Du må godkjenne vilkårene for bruk

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne sende deg salgsoppgaven som du ber om.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og telefonnummer.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

I tillegg kan du velge å gi oss ditt samtykke til andre behandlingsformål:
- Jeg ønsker å bli kontaktet av megler ved for eksempel endringer i salgsoppgave, informasjon om visning og budgivning.
- Jeg ønsker informasjon om lignende eiendommer for salg.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk 
Vil du vite mer om eiendommen?

Geir Winther

Eiendomsmegler MNEF - daglig leder

Les mer om meg

Lurer du på noe om Seut Brygge trinn 2

Kontakt meg

Vil du vite hva eiendommen din er verdt?

  • Bli kontaktet av en lokal megler innen 24 timer
  • Få tilbud fra en megler som kjenner nabolaget ditt
  • Få verdivurdering - helt uten forpliktelser
Verdivurdering

Lurer du på hva denne eiendommen vil koste deg per måned?


Vil du se flere av våre eiendommer?