Bilde
Bilde
Bilde

Froland

Frolandsvegen 1982 og 2026

DALEN

Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

Prisantydning kr 11 000 000

Gårdsbruk/Småbruk
7 rom
5 soverom
126 m2
Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

Unik jakt og fjelleiendom på over 10800 mål, i eventyrlige omgivelser. 2 hyttetun og fantastiske jaktmuligheter!

Dette er en unik jakt- og fjelleiendom i Tokke kommune, med et areal på over 10 800 mål. Eiendommen ligger på fra 740 til 1500 moh og har jaktrett for rein, elg, hare, storfugl og rype. Det er fiskerett i Botnedalsvatnet. Jaktterrenget strekker seg fra Botnedalen oppover i Klippingdalen og opp Brandsnutane.
I den østre delen av eiendommen er det to separate hyttetun, uten boplikt. Hyttetunene Nystøyl og Granaroi består begge av en hovedhytte, et frittstående anneks og to uthus.

Mer informasjon om eiendommen

Nøkkelopplysninger

Adresse Frolandsvegen 1982 og 2026, 3880 DALEN
Prisantydning kr 11 000 000
P-rom ca. 126 m2
Bruksareal ca. 132 m2
Antall rom 7
Ant. sov. 5
Tomteareal ca. 10 862 947 m2  eiet
Boligtype GårdsbrukSmåbruk
Eierform Selveier
Byggeår 0
Kommunenr 0833
Gårdsnr 104
Bruksnr 3
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier

Eiendomsinformasjon

Beskaffenhet
Tomteareal er ca. 10 862 947 m² på eiet tomt. Eiendommen er på hele 10 862 947 kvm og ligger på 740 til 1500 moh. Ca. 80 % av eiendommen består av varierende type snaumark, med en rekke småvann. Skogen består vesentlig av fjellbjørk og furu. Om lag 160 dekar er myrområder der det blant annet er rike forekomster av multer. Det vidstrakte turterrenget gir også gode muligheter for plukking av blåbær og tyttebær. Fjelleiendommen er et eldorado for jakt, turer og fiske. Eiendommen inngår både i elgvald og i Villreinjaktlaget SA-7, som er en del av Setesdal Austhei sitt forvaltningsområde. Grunneier har også fiskerett i Botnedalsvatnet.
Innhold
To hyttetun, hver med hovedhytte, anneks, vedskjul og utedo.
Hovedhytte Nystøyl: Vindfang/inngang (større bod), gang, 2 soverom, vaskerom, stue og kjøkken i åpen løsning. Vedovn og peis i stuen. Annet: Anneks med vindfang, oppholdsrom/soverom med vedovn. Utedo og vedskjul.
Hovedhytte Granaroi: Inngang, stue, kjøkken og soverom. Vedovn på kjøkkenet og peisovn i stuen. Annet: Anneks med vindfang, oppholdsrom/soverom med vedovn. Vedskjul og utedo

Eget båthus nede ved Botndalsvatnet.
Standard
Nystøyl: Nystøyl ligger på et lite høydedrag, omkranset av furutrær og fjellbjørk. På tunet er det fire bygninger. Hovedhytta innehar et vindfang, et vaskerom, en stue, to soverom med to sengeplasser hver, og et kjøkken. Ved inngangspartiet er det en bod på ca. 6 kvm. Det er innlagt sommervann, avløp til grunn og ikke innlagt strøm. Hytta har tradisjonelle overflater med furu, fra gulv til tak, hvor den åpne himlingen gir god romfølelse. I stuen er det både vedovn og åpen peis, samt plass til både sofamøblement og spisebord. Kjøkkenet ligger i åpen løsning til stuen og har innredning langs to vegger, med glatte, blåmalte fronter. Innredningen har god lagringsplass, benkebeslag med vaskekum, laminatbenkeplater og et gassapparat med tre bluss. Vaskerommet i hytta har belegg på gulv med sluk, vegger med panel, vindu og åpen himling. Rommet er utstyrt med speil over servant og vegghyller. Soverommene har plassbygde senger. Annekset består av vindfang samt stue/soverom/kjøkken, og er innredet med to soveplasser. I tillegg er det et vedskjul i laftet tømmer og en utedo. Granaroi: Hyttetunet ligger i et forholdsvis åpent område, omkranset av fjellbjørk. Også på dette tunet er det fire bygninger: en langhytte (hovedhytte), et nyere anneks med vindfang og oppholdsrom/soverom med vedovn, et vedskjul i laftet tømmer og en utedo. Hovedhytta har ikke innlagt vann eller strøm, og vann hentes fra en bekk i nærheten. Hovedhytta er innredet i tradisjonell stil og består av en gang, en stue, et kjøkken og et soverom. Soverommet har to køyesenger, med fire sengeplasser i alt. I stuen er det vedovn, og det er også vedovn på kjøkkenet, som har plass til spisebord. Kjøkkeninnredningen består av et plassbygd furuskap og åpne hyller, og det medfølger et gassapparat med tre bluss. I soverommet er det innredet med køyesenger. Annekset på Granaroi er innredet med to soveplasser.

Eiendommen har totalt 12 soveplasser. Tilbehør og løsøre som arvinger ønsker, vil bli fjernet før overtakelse. Det vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. 7 Informasjon om eiendommen
Parkering
Fra fylkesveg 38 er det kommunal veg frem til Froland, ca. 12-13 km. Fra Froland er det 7-8 km med privat vei i god stand frem til parkeringsområder, henholdsvis på nordsiden og på sørsiden ved Botnedalsvatnet. Herfra tar du bena fatt inn til hyttetunene. Alternativt kan det brukes båt frem til eget båthus. Vinterstid er ikke den private veistrekningen brøytet, men man kan benytte snøscooter fra parkeringsplassen ved Froland. Det må betales en engangsavgift på kr. 2.000,- for en parkeringsplass, i tillegg til en årlig avgift på kr. 300.-.
Adkomst
Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra eiendomsmegler. Kontakt megler for nærmere forklaring på parkering og terreng.
Byggemåte
Se vedlagte takstrapport
Energimerking
Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Jfr. energimerkeforskriften for bygninger §5.
Oppvarming
Vedfyring og gassovn
Regulering
Eiendommen er konsesjonspliktig og er underlagt bo- og driveplikt i hht Konsesjonslovens og Jordlovens bestemmelser. Vedrørende konsesjon gjelder følgende ved dette salg: Selgeren har konsesjonsrisikoen for at det er avtalt for høy kjøpesum etter konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1. Hver av partene kan med bakgrunn i dette fri seg fra avtalen ved skriftlig melding til megler. Partene kan ikke fremme krav mot hverandre som følge av slik oppsigelse av avtalen. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven øvrige bestemmelser herunder § 9 første ledd nr. 2- 5 eller § 9 andre til fjerde ledd. Hvis den situasjon skulle oppstå at kjøper ikke får konsesjon begrunnet i de forhold som er vist til i konsesjonslovens øvrige bestemmelser herunder § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd, skal oppgjøret til selger foreligge som avtalt i § 1, men da 2 måneder fra endelig avslagsvedtak er truffet. Nødvendig sikkerhet for kjøpesum må i et slikt tilfelle opprettes som tredjemannspant i eiendommen, og selger forplikter seg til å undertegne på pantedokument for tredjemannspant, dersom partene ikke innen 2 uker fra endelig konsesjonsavslag blir enige om annen sikkerhet.
Konsesjonslovens § 9 lyder slik:
§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer)
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.
Meglers referanse 3718032
FINN-kode 129012222
Sist endret 01.02.2019

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca. 2,3 mil fra Dalen sentrum i Tokke kommune i Telemark. Fjelleiendommen grenser mot Botnedalsvatnet i øst, med utstrekning i vestlig retning (ca. 7 km) til Aust-Agder fylkesgrense/Bykle kommune. Eiendommen består i hovedsak av dalføret Klippingdalen, som i vestre del ligger mellom Brandsnutane i nord og Simletind i sør.

Arealet ligger i et LNF regulerte område og kan tilby et eget eldorado for naturelskeren med vekslende og vakker natur som bølgende åser med skog, dype daler og vidstrakte vidder.

Her har du fantastiske muligheter for å bedrive jakt på rein, elg og fugl, teste fiskelykke, samt bestige flotte fjelltopper, og det på egen eiendom. (Øysteinfjell 1221 moh, Simletind 1396 moh og Brandsnutane 1480 moh, er de mest markante).

Legg gjerne turen til Dalen, administrasjonssenteret i Tokke kommune, som ligger lengst vest ved innsjøen Bandak. Tettstedet har betydelig turisttilstrømming om sommeren og kan skilte med kjente fasiliteter som «eventyrhotellet» (Dalen Hotel fra 1894) og veteranskipene MS «Henrik Ibsen» og MS «Victoria», der båtturen går i kanaler mellom Dalen og Skien.

Dalen kan for øvrig tilby et koselig handels- og servicesentrum med butikker, kafé og trivelige møteplasser. På Åmot ligger Fristadsenteret, Vest-Telemarks største kjøpesenter

Pris og økonomi

Prisdetaljer

Prisantydning kr 11 000 000
Offentlige/kommunale avgifter
kr 6 024
Omkostninger
1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525
4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 275
5. HELP forsikring kr 9 200 - valgfritt
Sum omkostninger kr 276 325 ved oppnådd prisantydning ekskl. forsikring.

Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer.
Kjøpsbetingelser
Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.

Dokumenter

Kjøper plikter å gjøre seg kjent med salgsoppgave og vedlegg før bud inngis. Kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.

Vil du ha tilsendt salgsoppgaven?

Bli oppdatert og
bestill salgsoppgave for Frolandsvegen 1982 og 2026, DALEN

* Gyldig e-post er påkrevd
* Mobil nummer er påkrevd

Husk å krysse av hvis du vil motta informasjon

* Du må godkjenne vilkårene for bruk

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne sende deg salgsoppgaven som du ber om.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og telefonnummer.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

I tillegg kan du velge å gi oss ditt samtykke til andre behandlingsformål:
- Jeg ønsker å bli kontaktet av megler ved for eksempel endringer i salgsoppgave, informasjon om visning og budgivning.
- Jeg ønsker informasjon om lignende eiendommer for salg.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk 
Vil du vite mer om eiendommen?

Are Olsen

Eiendomsmegler / Fagansvarlig

Les mer om meg

Lurer du på noe om Frolandsvegen 1982 og 2026

Kontakt meg

Vil du vite hva eiendommen din er verdt?

  • Bli kontaktet av en lokal megler innen 24 timer
  • Få tilbud fra en megler som kjenner nabolaget ditt
  • Få verdivurdering - helt uten forpliktelser
Verdivurdering

Beregn hva eiendommen vil koste deg

Boliglånskalkulator SpareBank 1

Vil du se flere av våre eiendommer?