Bilde
Bilde
Bilde

Hundvåg

Hundvågparken

Hundvåg

Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon
Inaktiv
Ny bolig
Leilighet
Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

4 stk store leiligheter fra 71kvm til 97kvm. Innflytting 11.april 2019. Ta kontakt med megler for visning!

Mer informasjon om eiendommen

Nøkkelopplysninger

Adresse Hundvågparken, 4085 Hundvåg
Boligtype Leilighet
Eierform Eier (Selveier)
Byggeår
Kommunenr 1103
Gårdsnr 7
Bruksnr 1733
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier

Eiendomsinformasjon

Energimerking
Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Jfr. energimerkeforskriften for bygninger §5.
Andre relevante opplysninger
Leilighetene selges iht. Bustadoppføringslova. Selger stiller sikkerhet etter § 12 for oppfyllelse av kontrakten med 3 % av kjøpesummen som økes til 5 %, gjeldende i 5 år etter overlevering. Dersom forskudd på kjøpesummen skal disponeres av selger/tas ut av klientkonto skal det
stilles egen garanti for dette etter lovens § 47.

Tilvalg:
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeider. Det vil være mulig å gjennomføre tilleggsbestillinger med utbygger. Det gjøres oppmerksom på at det vil være begrensede tilvalgs muligheter, hvis boligene prefabrikkeres i et industrirasjonelt Çrullebånds-prinsippÈ som ikke tillater store endringer. Tilvalgene dreier seg i hovedsak om kjøkkenendring, baderomsinnredning, parkett, fliser og dører. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) Som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer.
b) Ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller.
c) Vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
d) Som tidligere beskrevet, vil det i dette prosjektet ikke være mulig å gjøre endringer opp mot lovens begrensning på 15% ved modulbygging.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene.
Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger, vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper.

For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger.
Samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres, uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene.
Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Selger skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva, tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil totale kostnader øke tilsvarende.
De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

Meglers referanse 2101.192094
FINN-kode 131569914
Sist endret 15.04.2019

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert område på Hundvåg med umiddelbar nærhet til Hundvågsenteret.

Prosjektet ligger sentralt plassert i forhold til Stavanger sentrum, sjøen og friområder. God tilgang til gang/sykkelstier og kort vei til buss.

Pris og økonomi

Kjøpsbetingelser
Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.Vil du vite mer om eiendommen?

Mads Kraft Fossmark

Eiendomsmegler MNEF, Nybygg

Les mer om meg

Lurer du på noe om Hundvågparken

Kontakt meg

Vil du vite hva eiendommen din er verdt?

  • Bli kontaktet av en lokal megler innen 24 timer
  • Få tilbud fra en megler som kjenner nabolaget ditt
  • Få verdivurdering - helt uten forpliktelser
Verdivurdering

Lurer du på hva denne eiendommen vil koste deg per måned?


Vil du se flere av våre eiendommer?