Andre
8 rom
6 soverom
185 m2

Betna

Landbrukseiendom på 1436 daa. Våningshus, driftsbygning, garasjer, redskapshus og naust. Jakt og fiskerettigheter.

Koselig landbrukseiendom som består av våningshus, driftsbygning, redskapshus, garasje og naust. Jakt og fiskerettigheter. Eiendommen ligger i Betna i Halsa kommune med kort avstand til sjøen. Ca. 5 km fra Liabø med butikk, skole, barnehage, bank, lege og helsesenter. Det dyrkes gras på det fulldyrkede arealet. Arealet leies ut til en samdrift. Skogen drives med innleid hjelp ved sluttavvirking og tynning. Arealene er typisk grasjord til slått og beite, som gir gode avlinger av gras ved normal tilførsel av gjødsel. Flotte turområder sommer som vinter.
Velkommen på visning.

Innhold

Primærrom:
1.etasje: To vindfang, bad/vaskerom, kjøkken og to stuer.
2. etasje: To ganger, seks soverom og bad.

Sekundærrom:
Kjeller: Bod og potetkjeller ( ikke målbart areal i kjeller)

Bilder

Se alle bildene av eiendommen

Se alle bildene av eiendommen

Beliggenhet

Se kart og informasjon om nærmiljø

Les om beliggenhet

Salgsoppgave

Les komplett salgsoppgave

Vil du vite mer om eiendommen?

Les mer om Trond Gyldenskog Nedal

Vil du vite mer om eiendommen?

Trond Gyldenskog Nedal

Eiendomsmegler

Les mer om meg

Vil du se flere av våre eiendommer?

Lånavegen 5 - Betna

VÅGLAND

Gårdsbruk beliggende i Betna i Halsa kommune. Ligger i et område med landbruk, bolig og fritidsbebyggelse. Kort vei til sjøen. Ca. 5 km fra Liabø med butikk, skole, barnehage, bank, lege og helsesenter. Flotte turområder sommer som vinter.

Vis alle

Nøkkelopplysninger Toggle alle seksjoner

Adresse

Lånavegen 5, 6683 VÅGLAND

Prisantydning

kr 2 400 000 Lånekalkulator

Omkostninger

kr 62 670


Totalpris

kr 2 462 670


P-rom

ca. 185 m2

Bruttoareal

ca. 205 m2

Bruksareal

ca. 185 m2

Antall rom

8

Antall soverom

6

Tomteareal

ca. 1 436 700 m2  eiet

Boligtype

Andre

Eierform

Fast eiendom

Byggeår

1850

Energimerking

G

Kommunenr

5055

Gårdsnr

231

Bruksnr

5

Meglers referanse

21190112


FINN-kode


Annonsen er sist endret

09.07.2020Prisinformasjon Toggle prisinformasjon

Prisantydning

kr 2 400 000

Omkostninger

kr 62 670

Totalpris

kr 2 462 670

Offentlige/kommunale avgifter

Pr. år kr. 9008,00,-


Informasjon om eiendommen Toggle informasjon om eiendommen

Tomt

Eiendommen har et samlet areal på 1 436,7 daa. Ifølge landbrukstaksten består eiendommen av: - Fulldyrket jord daa 82,3 - Innmarksbeite daa 0,2 - Skog av svært høy bonitet daa 103,2 - Skog av høy bonitet daa 551,3 - Skog av middels bonitet daa 90,7 - Skog av lav bonitet daa 47,6 - Uproduktiv skog daa 320,8 - Myr daa 140,0 - Åpen jorddekt fastmark daa 2,7 - Åpen grunnlendt fastmark daa 73,1 - Bebygd, vann, bre daa 24,8 Sum arealer: daa 1 436,7 Sameiearealer: Åpen grunnlendt fastmark daa 2 011,2 Andel % : 12,5 Andel: 251,4 I følge eier har eiendommen arealer tilsvarende 1/8 del av uregistrert sameie. Arealet består for det meste av fjell og noe vann. Verdien av dette er ikke medtatt i taksten. Dyrket mark: Dyrka marka består stort sett av moldholdig jord. God arrondering med grei helling og fungerer bra. Det dyrkes gras og resten beites. Avlingsnivået er antatt å ligge på ca 350 forenheter/da. Det er foretatt en bruksverdi kalkyle med utgangspunkt i at det dyrkes gras på hele arealet. M-3/2002 gir noen anbefalinger vedrørende verdi pr da. For god jord ligger denne mellom kr 5.250-8.750. M-3/2002 gir noen anbefalinger vedrørende verdi pr da. For middels god jord, ligger denne mellom kr 2.600-5.250. Minste verdi for fulldyrka jord fastsettes til kr 1.200.- , ref M-3/2002 dette gjelder for den dårligste marka. Skog: I følge skog og landskap er det produktive skogsarealet på 792,8 da, fordelt på 103,2 da særs høg bonitet, 551,3 da høg bonitet, 90,7 da middels bonitet og 47,6 da lav bonitet. I tillegg er det 320,8 da uproduktiv skog, 140 da myr, 2,7 da jorddekt fastmark, 73,1 da grunnlendt fastmark og 24,8 da annet areal. Dette avviker noe fra skogbruksplanen der det produktive skogsarealet er opplyst å være 635 da. Tar utgangspunkt i opplysninger utarbeidet i skogbruksplan fra 2016, som viser en total kubikkmasse på 8021m³, fordelt på 2932m³ gran, 3821m³ furu og 976m³ lauskog. Skogen er delt over 7 teiger, delvis bratt til, med lite utbygd skogsveier. Jakt og fiske: Eiendommen er tilknyttet jaktfelt Betna sør, felles tildeling. Eiendommen har 1/7 part, siste års tildeling var på 2 elg og 18 hjort. Ca 130 kg kjøtt, 60.- pr.kg 7800.- pr. år. kapitalrente 6%. Ihht. Landbrukstakst.


Innhold

Primærrom:
1.etasje: To vindfang, bad/vaskerom, kjøkken og to stuer.
2. etasje: To ganger, seks soverom og bad.

Sekundærrom:
Kjeller: Bod og potetkjeller ( ikke målbart areal i kjeller)


Standard

1. etasje:
Vindfang 1: Vinyl på gulv, malt panel på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.

Stue 1: Gulvbord på gulv, panel på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.
Jøtul vedovn.

Kjøkken: Vinyl på gulv, panel på vegger og panel i himling. Heltre innredning med profilerte fronter, overskap, underskap og høyskap, benkeplate, vask, opplegg fot oppvaskmaskin, ventilator over komfyrplass.

Bad/vaskerom: Våtromsbelegg på gulv, våtromsplater på vegger og panel mellom synlige åser i himling. Hvitmalt innredning med profilerte fronter, høyskap og underskap, benkeplate og vask, lyslist over speil, vegghengt stråleovn, dusjkabinett, Skyllekar i stål og toalett.

Vindfang 2: Vinyl på gulv, panel på vegger og panel i himling.

Stue 2: Gulvbord på gulv, malt panel på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Vedovn.


2. etasje:
Gang 1: Vinyl på gulv, panel på vegger og gulvbord mellom synlige åser i himling.
Sikringsskap.

Gang 2: Tregulv, panel på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.

Soverom 1: Tregulv, tapet på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.

Soverom 2: Tregulv, panel på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.

Soverom 3: Tregulv, panel på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.

Soverom 4: Tregulv, malte plater på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.
Vedovn.

Soverom 5: Vinyl på gulv, panel og tømmer på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Vedovn.

Soverom 6: Tregulv, tømmervegger og Tregulv, panel på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.

Bad: Våtromsbelegg på gulv, panel på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling.
Enkel innredning med profilerte fronter, heldekkende vask, toalett, dusjkabinett og panelovn.

Kjeller.


Parkering

I garasjer samt oppstillingsplass på egen tomt.


Adkomst

Enkel adkomst.


Byggemåte

VÅNINGSHUS 1850- TILBYGG 1950- BTA- 205 m²:
Våningshus oppført rundt 1850 i 2 etg. kaldloft og kjeller. Hoveddel oppført i laftet konstruksjon, tilbygg i bindingsverk. Utvendig kledd med malt tømmermanns kledning, både enkle og kobla vindu, saltakskonstruksjon utført med tretro tekket med skiferstein. Kjeller med støpt gulv og murte vegger, Innvendige overflater på gulv stort sett utført med vinylbelegg og gulvbord, vegger i malt tømmer, panel og tapet. Bjelker med malte plater/panel, takess og stubbloftsplank i himling. Fremstår som normalt vedlikeholdt. Bygningen er oppført etter typisk byggeskikk som var vanlig på
oppføringstidspunktet. Bad/vaskerom i 1-etasje med hvitmalt innredning med profilerte fronter, høyskap og underskap, benkeplate og vask, lyslist over speil, vegghengt reflektorovn, dusjkabinett, skyllekar i stål og toalett. Bad på loft med enkel innredning med profilerte fronter, heldekkende vask, toalett, dusjkabinett og panelovn. Heltre kjøkken innredning med profilerte fronter, overskap, underskap og høyskap, benkeplate, vask,opplegg fot oppvaskmaskin, ventilator over komfyrplass.

DRIFTSBYGNING 1929- TILBYGG 1986- BTA- 970 m²:
Eldre del er oppført på gråsteinsmurer og støpte pæler, grovt bindingsverk kledd med malt låvekledning. Saltakskonstruksjon tekket med stålplater. Eldre murt kjørebro opp til mellomlåve. Silobygg oppført med bindingsverk kledd med malt låvekledning, saltakskonstruksjon tekket med stålplater, 2 stk siloer av kreosotimpregnert virke, Stahl silotalje og skinnebane, kraftforsilo. Tilbyggd husdyrrom og kjeller utført med støpte kjellerkonstruksjoner, betong dragere og støpt dekke, spalteplank og rister, Sac-rørmelkeanlegg, innvendige vegger kledd med malte vannfaste plater, profilerte
himlingsplater. Driftsbygningen brukt til melkeproduksjon med fullt påsett, innredning og oppstalling med datidens krav.
Fremstår som normalt vedlikeholdt men på grunn av at melkekvoten er solgt og at det i dag er andre krav til oppstalling har
bygningen lav bruksverdi. Det anmerkes at det er opplyst om sprekker i dragere på tilbygg.

GARASJE/ REDSKAPSHUS 1980-TILBYGG: 1994- BTA- 190 m²:
Oppført i bindingsverk kledd med malt tømmermannskledning, støpt dekke og ringmur, saltakskonstruksjon tekket
med stålplater, innlagt strøm. Eldre del består av et isolert lager/bod og et verksted. Fremstår som normalt vedlikeholdt.

GARASJE 1960- BTA- 70 m²:
Støpt ringmur, bindingsverk kledd med låvekledning og malte stålplater, saltakskonstruksjon tekket med stålplater,
skyveporter i tre. Sprekke i mur, fremstår som normalt vedlikeholdt. Enkel standard.

Naust 1900- BTA- 38 m²: Bygning oppført med grovt bindingsverk kledd med låvekledning. Saltakskonstruksjon tekket med stålplater. Ny kledning på vest vegg, noe overflaterust på takplater. Enkel standard.

HØYLØE 1850- BTA- 80 m² (Ikke målt, kun stipulert areal):
Bygningen har lav bruksverdi for eiendommen.

SÆTERHUS 1820- BTA- 16 m² (Ikke målt, areal oppgitt av nabo):
Eldre seterhus felles med nabo. Står på felles grunn.

Ihht. Landbrukstakst.


Energimerking
G


Oppvarming

Boligen blir oppvarmet ved bruk av peis/ovn, luft til luft varmepumpe og panelovner.


Regulering

Eiendommen ligger i LNF området (landbruk-, natur- friluftsområde). Dette kan medføre begrensninger knyttet til bruk og utvikling til eiendommen.

Våningshus og naust er registrert i sekreteriatet for registrering av kulturminner (SEFRAK).
Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar. Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga.

Det er meldeplikt for bygningar eldre enn 1850.

For meldepliktige bygningar (bygningar som er eldre enn 1850), er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

Saksgang for endring på meldepliktig bygning:
•Eigar må søke kommunen om alle endringar på bygninga.
•Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR kommunen fatter vedtak.
•Kommunen skal melde alle endringar på bygninga til fylkeskommunen.

Kommunen kan gi løyve til riving sjølv om kulturminnemyndigheitene i fylkeskommunen tilrår at bygget bør vernast.

Eiendommen ligger også i et automatisk fredet område- bosetning- aktivitetsområde.
Området som er merket for automatisk fredet kulturminne ligger i hovedsak innenfor statens vegvesen sin grunn (se vedlagte kart i salgsoppgave), men tilgrensende areal på gnr. 31/5 må påregnes å komme inn under aktuelle bestemmelser i forhold til funn av kulturminner i området, jfr. Lov om kulturminner.
Se link:
https://www.kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F132537


Andre relevante opplysninger

Takstmannens konklusjon:
Våningshus oppført rundt 1850 i 2 etg. kaldloft og kjeller. Hoveddel oppført i laftet konstruksjon, tilbygg i bindingsverk. Utvendig kledd med malt tømmermanns kledning, både enkle og kobla vindu, saltakskonstruksjon utført med tretro tekket med skiferstein. Kjeller med støpt gulv og murte vegger, Innvendige overflater på gulv stort sett utført med vinylbelegg og gulvbord, vegger i malt tømmer, panel og tapet. Bjelker med malte plater/panel, takess og stubbloftsplank i himling. Fremstår som normalt vedlikeholdt.
Bygningen er oppført etter typisk byggeskikk som var vanlig på oppføringstidspunktet, og det vil normalt alltid kunne registreres
enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å huske at bygningene er oppført i henhold til de forskrifter/regler som var på oppføringstidspunktet. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som var da bygningen ble oppført. Eventuelle andre mangler og skader vil komme frem under beskrivelsen for hver bygningsdel. Bygningsdelene er gitt TG ut fra
generell vurderinger og vurdering av levetid på bygnings-elementene.Øvrig informasjon Toggle øvrig informasjon

Nyttig informasjon ved kjøp av bolig

Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven.

Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås.

Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis.

Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ta kontakt med megler, eventuelt der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.


Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen.

For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert.

Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.


Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.

Utdrag fra selgers egenerklæring:
- 2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller
lignende? Ja-Det er to piper i boligen. På pipe i kjøkken/stue er det sprekk/utetthet der røykrør går inn i pipe. Den andre pipa er ikke benyttet etter 1990. Tilstand er derfor ukjent men den ser grei ut.
- 3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje?
Ja- Kjellermur er i hovedsak av tørrmurt stein. Alder ukjent. Den er hverken vann eller lufttett. Golv er av betong. Et tilbygg er oppført, sannsynligvis på 50-tallet, der er det grunnmur av betong. Med grus golv. Det finnes sannsynlig vis ikke drenering rundt grunnmuren. I kjellergolvet er det brønn.
Garasje: innsig av fukt ved store nedbørsmengder mellom gammel og ny del.
- 4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja Nei Redegjør for dette Antar at det er setningsskader på grunnmuren. De eldste deler av
boligen har skjevheter på golv og vegger. De rom som er pusset opp
antas å være innenfor det som er vanlig retthet på golv. Det er ikke
målt.
Garasje: setningsskader mellom gammel og ny del.
- 5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur og lignende? Ja- Det er hull i grunnmuren som gjør det mulig for mus å trenge inn i boligen. Det har vært mus inne boligen. Ingen synlige skader som følge av dette.
- 6. Kjenner du til om det er/har vært, insekter som f.eks pelsbille eller skjeggkre (herunder perlekre, sølvkre eller tilsvarende) i
boligen/sameiet eller borettslaget? Ja-Det er mark i treverket i de eldste delene av boligen.
- 7. Kjenner du til om det er/har værtsopp, også svertesopp, råteskader eller fukt i boligen? Ja- Det er svertesopp på utvendig panel. Det er råteskader enkelte steder
på utvendig panel. Det er råteskader på enkelte vinduer og på balkongdør.
- 8. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje?
Ja- Bolig: Det er inn sig av fukt gjennom grunnmur
Garasje: Det er innsig av fukt i overgang golv og vegg mellom gammel og ny del.
- 8.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år?
Ja- Vindskier på nordside av bolig er skiftet. Tak over inngang er byttet i 2015
- 8.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja- Vindskier på nordside av bolig er skiftet. Tak over inngang er nybygd i 2015. Utført av eier, som er tømrer.
- 8.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja- Vindskier på nordside av bolig er skiftet. Tak over inngang er byttet i 2015. Utført av eier, som er tømrer.
- 9.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser?
Ja- I 2016 eller 2017. Utført av DLE.
- 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør?
Ja- Elektroentreprenør Kurt Otnes.
- 9.3. Kjenner du til om arbeider er utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller ufaglærte?
Ja- Alt er utført av eier, som er utdannet tømrer.
- 9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? Nei- Har ikke dokumenter tilgjengelig når dette skrives. Må undersøkes nærmere.
- 10. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd tilbakeslag, tett sluk eller lignende? Nei- Vann er tilkoblet Halsabygda vassverk. Avløp er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.
- 15. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen?
Ja- Dyrkajord er bortleid.
- 16. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år?
Ja- Type rapport og dato Landbrukstakst utarbeidet av Takstforum Trøndelag 4/11-16
-18. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle
opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap)- Det er to garasjer/redskapshus på eiendomen. Det eldste er fra 60-tallet. Det er lagt nytt tak og kledning på værvegger i 2014. Har sprekker i grunnmuren. Golvet er av grus. Det nyeste er bygd i to etapper. Eldste del er
fra ca 1980 og der delvis isolert. Betong i golv og ringmur. Nyeste del er fra 1996. Betong i golv og ringmur. Fjøs er fra 1929 og påbygd i 1985. Påbygg er utført av betongelementer. Betongdragere har korrosjonsskader. Eiendommen har naust ved betnavågen.

Det gjøres særlig oppmerksom på at forsikringen gjelder kun for våningshus og evt tilhørende bilgarasje.

Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring.
Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.


Boligkjøperforsikring

EiendomsMegler 1 formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven.

Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar tegningsprovisjon fra HELP.


Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.


Hvitvaskingsreglene

I henhold til Lov av 1. juni 2018, nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å innhente og kontrollere opplysninger om begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelige transaksjoner» til Økokrim.

Med «mistenkelig transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering.

Manglende mulighet for å gjennomføre kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.


Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.


Finansiering

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt oss om dette.


Forsikring

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr Fremtind Forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.


Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.


Dokumenter

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.


Denne annonsen kan være mangelfull i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bud inngis oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket eller selger.

Lurer du på hva denne eiendommen vil koste deg per måned?