Høvdingveien 27

Prisantydning kr 800 000

Totalpris kr 825 770
Andre
0 soverom

Næringsbygg med sentral beliggenhet på Borg

Bygningen er et næringsbygg, men kommunen er innstilt på at det blir annen type næring enn barnehage. Eiendommen ligger i et boligfelt som er regulert til boligformål.
Bygningsmassen bærer preg av å være noe nedslitt. Det må påregnes større oppgraderinger for å løfte standard opp til dagens nivå.

Innhold

Næringsbygg (barnehage) over ett plan som inneholder følgende:

1. Etasje:
- Vindfang
- Garderobe
- Gang
- Kjøkken
- Toaletter
- Personal/kontor
- Grupperom
- Avdelingsrom

Bilder

Se alle bildene av eiendommen

Se alle bildene av eiendommen

Beliggenhet

Se kart og informasjon om nærmiljø

Les om beliggenhet

Salgsoppgave

Les komplett salgsoppgave

Vil du vite mer om eiendommen?

Les mer om Fredrik Bakkejord

Vil du vite mer om eiendommen?

Fredrik Bakkejord

Avdelingsleder/Eiendomsmegler MNEF

Les mer om meg

Vil du se flere av våre eiendommer?

Høvdingveien 27

BØSTAD

Eiendommen ligger på Borg, ca 15 km fra Leknes som er kommunesenter i Vestvågøy. Her er det kort vei til barneskole, fotballbane og butikken. Den nye barnehagen er rett i nabolaget. Området består av eneboliger og noe landbruk.
Vikingmuseet er det store trekkplasteret for turister og besøkende.
Like ved eiendommen er skiløyper og turløyper å finne.

Vis alle

Nøkkelopplysninger Toggle alle seksjoner

Adresse

Høvdingveien 27, 8360 BØSTAD

Prisantydning

Omkostninger

kr 25 770


Totalpris

kr 825 770


Bruttoareal

ca. 176 m2

Antall soverom

0

Tomteareal

ca. 1 177 m2 

Boligtype

Andre

Eierform

Fast eiendom

Etasje

1

Byggeår

1977

Energimerking

G

Kommunenr

1860

Gårdsnr

93

Bruksnr

1

Meglers referanse

17200036


FINN-kode


Annonsen er sist endret

08.07.2020Prisinformasjon Toggle prisinformasjon

Prisantydning

kr 800 000

Omkostninger

kr 25 770

Totalpris

kr 825 770

Offentlige/kommunale avgifter

Pr. år kr. 3917,00,-


Informasjon om eiendommen Toggle informasjon om eiendommen

Tomt

Småkupert eiendom i lett skrånende østvendt terreng. Eiendommen er inngjerdet. Det meste av eiendommen, utover bygning og parkering, er opparbeidet og tilrettelagt som lekeplass med lekestativer og sandkasser. Terrasse mot vest i tilknytning til avdelingsrom.


Arealinformasjon

BRA
1. Etasje ca. 168 m²


Innhold

Næringsbygg (barnehage) over ett plan som inneholder følgende:

1. Etasje:
- Vindfang
- Garderobe
- Gang
- Kjøkken
- Toaletter
- Personal/kontor
- Grupperom
- Avdelingsrom


Standard

Takstmannen oppsummerer byggets standard på følgende måte.
Innvendige arealer fremstår som generelt slitt og i stor grad lite tidsmessige. Tilpasset sin funksjon som barnehage.

Ved salg kan en eierskifterapport gi et bedre bilde av eventuelle feil/mangler. Innvendig er bygningen sterkt slitt og har småskader både i forhold til overflater og installasjoner, behov for omfattende renovering og fornying. Utvendig er taktekke fornyet den senere tid, ellers er det slitasje og småskader, fukt i krypkjeller, behov for fornying og renovering, spesielt vinduer og utvendig kledning.


Parkering

Parkering på egen grunn langs den passerende gaten.


Adkomst

Fra Leknes følger du E10 i retning av Bøstad. Like etter at du har passert Bøstad skole på høyre side, svinger du til venstre på Høvdingveien. Følg veien oppover, og ta første avkjørsel til venstre. Eiendommen ligger på høyre side av veien.

Det vil bli skiltet i regi av EiendomsMegler1 ved annonsert fellesvisning.


Byggemåte

Grunnforhold:
Ut-trauet tomt, oppfylt masser, antatt fjell/steinfylling.

Fundamentering:
Støpte fundamenter, støpt ringmur med isolert stubbloft. Krypkjeller.

Bærende konstruksjoner:
Tre, bindingsverk og fagverk.

Etasjeskillere:
Trebjelkelag/stubbloft, isolert.

Yttervegger:
Isolert bindingsverk med utvendig trekledning og innvendig platekledning og panel. Isolerglass i vinduer.

Innervegger:
Dels bærende, dels lett trevegger, antatt isolerte.

Takkonstruksjon / yttertak:
Saltak i tre med kaldloft, tekket med profilerte stålplater av typen Decra.


Energimerking
G


Oppvarming

Oppvarming med panelovner.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.


Regulering

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål iht. kommuneplanens arealdel med ID: 2012 05.

Kommuneplanens arealdel er under revisjon og vil erstatte kommunedelplan Bøstad - sluttbehandling trolig mai 2020. Ingen arealbruksendringer for denne eiendom, men noen justeringer i bestemmelsene.Øvrig informasjon Toggle øvrig informasjon

Nyttig informasjon ved kjøp av bolig

Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven.

Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås.

Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis.

Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ta kontakt med megler, eventuelt der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.


Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen.

For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert.

Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.


Boligkjøperforsikring

EiendomsMegler 1 formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven.

Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar tegningsprovisjon fra HELP.


Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.


Hvitvaskingsreglene

I henhold til Lov av 1. juni 2018, nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å innhente og kontrollere opplysninger om begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelige transaksjoner» til Økokrim.

Med «mistenkelig transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering.

Manglende mulighet for å gjennomføre kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.


Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.


Finansiering

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt oss om dette.


Forsikring

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr Fremtind Forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.


Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.


Dokumenter

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.


Denne annonsen kan være mangelfull i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bud inngis oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket eller selger.

Lurer du på hva denne eiendommen vil koste deg per måned?