Etter budrunden

Har selgeren akseptert budet ditt? Da er avtalen bindende, og ikke minst – boligen er din!

Etter alle lover og regler, setter vi opp kjøpekontrakten med informasjon som kjøpesum, omkostninger, oppgjør og overtakelse. Du får også den informasjonen du trenger i forbindelse med overtagelsen. 

Kontraktsmøtet
Både du og selger blir invitert til kontraktsmøte, hvor dere og megler går gjennom og signerer kontrakten. Husk å ta med deg et bankkort med bilde, førerkort eller pass til meglerkontoret, slik at vi får tatt en kopi. 

Kjøpesum og betaling
Du overfører kjøpesummen og har selv ansvar for at den kommer inn på klientkontoen til rett tid. Megleren må gå god for at beløpet har kommet inn, og siste frist for det, er dagen før oppgjøret. Betaler du ikke, eller bryter du andre forpliktelser fra kjøpskontrakten, påløper forsinkelsesrenter og i verste fall kan selgeren kreve erstatning. 

Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen, er det et par andre kostnader ved boligkjøp:

  • Dokumentavgift
  • Tinglysningsgebyr ved overdragelse av eiendommer der et skjøte skal tinglyses. Dette blir betalt for hvert dokument som skal tinglyses i forbindelse med boligkjøpet.

Disse avgiftene går til staten. Hvor mye de utgjør, blir regulert etter Stortingsvedtak. 

Spesielt for borettslagsleiligheter
Kjøper du borettslagsleilighet, slipper du dokumentavgiften. I stedet får du et gebyr til forretningsfører, i tillegg til tinglysningsgebyr og attestgebyr. 

Overtagelse og oppgjør
Du og selger møtes som avtalt til overtakelse i boligen. Til slutt tar vi oss av det siste papirarbeidet og ser til at alt det formelle er på stell.

Se nærmere på overtakelse og oppgjør