Sjekkliste på visning

1. Sjekk boligens energiforbruk
Trenger boligen etterisolering eller utskifting av vinduer?

2. Sjekk det elektriske anlegget

Eier bør kunne legge fram dokumentasjon på at det er kontrollert, dersom boligen er bygget eller oppgradert etter 1999 (samsvarserklæring).

3. Sjekk nye bad minst like nøye som eldre
Er badet bygd iht. anerkjente løsninger?

4. Sjekk alder og tilstand på røranlegget
Må røranlegg eller varmtvannstank skiftes?

5. Sjekk drenering og fuktsikring
Er det tegn på fukt, eller lukter det mugg i kjelleren?

6. Sjekk yttervegger og tak
Hvor gammel er kledning, overflatebehandling og taktekking?

7. Sjekk balkong/terrasse
Vann må kunne renne av, beslag og nedløp må være solide.

8. Sjekk loftet
Er det sopp/mugg på undertak, skorstein, vindu, vegger eller gulv?

9. Sjekk om boligen har god ventilasjon og om det er foretatt radonmåling
Har det eventuelt blitt gjort utbedringer?

10. Sjekk risikoopplysninger grundig
Les tilstandsrapport eller takst nøye.