Gå til innholdet

Næringseiendom

EiendomsMegler 1 Næringsmegling er din rådgiver ved salg og utleie av næringseiendom. Vi sitter på et omfattende nettverk og har oversikten over det som rører seg i markedet i vårt markedsområde til enhver tid. Vi er en del av SpareBank 1 konsernet som kompletterer vår kompetanse på finansieringsløsninger og corporate-tjenester. 

Næringsmeglerne

Å selge eller leie ut næringseiendom krever en spesiell kompetanse. Vi har bred kompetanse i næringseiendom og god lokalkunnskap. Vi er en ledende rådgiver til brukere/tilbydere av eiendom i Viken, Vestfold og Telemark.

Tjenester

 • Salg av hjemmel og eiendomsselskap
 • Utleie, fremleie og søkeoppdrag
 • Salær- og oppgjørsoppdrag
 • Forberede transaksjoner, rydde hjemmelsforhold
 • Heftelser, rettigheter, avtaler, fradeling, sammenslåing, feste
 • Verdivurdering av depot- og ligningsverdier, skattetakst
 • Analyse/markedsvurdering salg/utleie
 • Rådgivning og reforhandling
 

Fagområder

 • Kjøpsrådgiving
 • Forretningsbygg-/lokaler
 • Lager/logistikk/produksjon
 • Prosjektert næringsbygg/-lokaler
 • Næringstomter
 • Eiendomsutvikling
 • Transaksjoner og hjemmelsforhold
 • Forhandling og kontraktarbeid 

Næringstomter