Nå blir det enklere å oppgradere boligen din

Nye regler gjør at det nå er enklere å bygge på egen tomt. Men det finnes fortsatt fallgruver som man lett kan overse om du vil ta hammeren og spikeren fatt for å oppgradere boligen eller eiendommen din.

Bygningssjef i Trondheim kommune, Steinulf Hoel.

I år har det kommet helt nye regler som tilsier at flere byggearbeider på egen tomt nå er unntatt søknadsplikt. Det har gjort det enklere for tomteeiere å bygge mindre tilbygg på boligen uten den lange søknadsprosessen, fordi den lokale godkjenningen er opphevet. Likevel er det fortsatt mange ting du må søke for å kunne bygge, forteller bygningssjefen i Trondheim kommune, Steinulf Hoel.

- Fortsatt er det slik at søknadsplikten gjelder på veldig mange byggeprosjekt. Mange har vært imot å søke. Det skyldes kanskje først og fremst at søknadsprosessen har blitt oppfattet som kronglete med masse innhenting av bakgrunnsinformasjon og dokumenter man må sette seg inn i, forteller Hoel.

På eget ansvar

Fra 1. januar skal ikke lenger kommunene godkjenne foretak for ansvarsrett i enkelte mindre byggesaker, i stedet skal utbyggere registrere erklæringer om ansvarsrett som skal oversendes kommunen før byggearbeidet starter. Det betyr i praksis at du som skal bygge ut, godkjenner at du har et ansvar for at arbeidet utføres i tråd med regelverket og plangrunnlaget for det området du skal bygge på. Og det er der mange mister tråden, ifølge Hoel.

- Den største utfordringen for folk flest, slik vi opplever det, er nok forholdet til plangrunnlaget – å vite at det finnes noe som heter reguleringsplan eller kommuneplan, hvor man finner disse planene og hvordan man tolker innholdet. Mange henvendelser handler derfor om reguleringsplanen for eiendommen. At byggeprosjektet er i tråd med gjeldende plangrunnlag er en premiss for unntatt søknadsplikt, forteller Hoel.
Hvis du bestemmer deg for å sette opp et bygg eller tilbygg på boligen, må det også meldes inn til Kart- og oppmålingskontoret.

- Den vanligste feilen mange gjør når det kommer til byggverk som ikke er søknadspliktige, er at det ikke blir meldt inn i etterkant slik at Kart- og oppmålingskontoret kan sørge for riktig oppføring i eiendomsregisteret og i kartet.

Søknader digitaliseres

Skal du bygge noe som krever søknad på forhånd, er det likevel håp til å komme unna den verste papirmøllen. Tidligere var det feil i så mange som to av fem byggesøknader som ble innsendt til Trondheim kommune. Derfor jobber de nå med en digital løsning som skal gjøre prosessen langt enklere.

– Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes litt med selvangivelsen i gamle dager, der man måtte samle opp masse dokumenter, sende inn etter beste evne, og håpe at alt ble rett. Den nye digitale løsningen som vi jobber med nå skal være så god at saksbehandlingstida blir betydelig kortere, forteller bygningssjefen.

Trondheim er en av sju kommuner i Norge som har inngått avtale om å være pilot for resultatene fra de to nasjonale prosjektene eByggeSøknad og eByggeSak. Arbeidet med den nye løsningen i Trondheim ble satt i gang som et ledd i at det skal utvikles en ny felles standard for digital byggesaksbehandling for alle norske kommuner. Løsningen vil være på plass så snart som mulig, og dermed er det håp for deg som vil øke verdien på eiendommen din med tilbygg.

Drømmeboligen kan være bare et tilbygg unna. Og nå blir prosessen enklere for deg som ønsker å øke verdien på din bolig.

Megler: Verdiøkning som gir i både pose og sekk

Megler hos Eiendomsmegler1 avdeling Valentinlyst, Marius Husby, mener et tilbygg på boligen tilfører en verdiøkning som du neppe får på andre måter.

Marius Husby ved Eiendomsmegler1 avdeling Valentinlyst, mener et tilbygg kan tilføre stor verdi for din eiendom, både for deg selv og ved et salg av boligen.

- Hvis man vil bygge et tilbygg på boligen som er under femti kvadratmeter har søknadsprosessen de siste årene blitt langt kortere, sier Husby, og anbefaler alle å se på boligens og eiendommens muligheter.
Han nevner spesielt eldre tomannsboliger som ofte har både små soverom og bad som ikke tilfredsstiller dagens krav i kjøpemarkedet.

- Ved et salg av en bolig er det ofte mye å hente på å oppgradere. Mange eldre boliger har en planløsning som ikke står til dagens standard, og ved å oppgradere øker man normalt verdien betraktelig og gjør boligen mer attraktiv for flere kjøpegrupper, sier Husby.
Gjennomsnittskostnaden ved oppføring av et tilbygg ligger på cirka 25 000 kroner per kvadratmeter. Dette er en kostnad som i dagens marked er betydelig lavere enn salgssum per kvadratmeter i bruktboligmarkedet her i byen.

- Du får både i pose og sekk fordi du da ender opp med en mye større bolig, og ved et salg tjener du inn kostnadene per kvadratmeter ved utbyggingen og vel så det. Nå når søkeprosessen forenkles er det normalt mye økonomisk vinning i å utvide på eiendommen som du allerede har, mener Husby.

Er du interessert i mere? Da kan du også lese Boligavisen for uke 21 her