Store forskjeller i boligmarkedet i september

Boligprisene sank med 0,1 prosent i september 2016.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,9 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 10,0 prosent høyere enn for ett år siden.

– Den sterke trenden vi har sett i det norske boligmarkedet i 2016 fortsatte i september. Utviklingen er primært drevet av en sterk prisoppgang i Oslo-regionen. I landet for øvrig har de fleste steder hatt nedgang i prisene, noe som er normalt i september, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 9.352 bruktboliger i september, en nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med september 2015. Hittil i år er det solgt 68.331 boliger, noe som er 3,3 prosent færre enn i samme periode i 2015.

– Det har gjennom hele året vært høy aktivitet i boligmarkedet, og det er kun i fjor det har vært solgt flere boliger enn så langt i 2016. Vi ser nå at aktiviteten også har tatt seg opp i byer som Stavanger og Sandnes, sier Dreyer.

Ved utgangen av september var det 11.580 boliger til salgs, noe som er 14,6 prosent færre enn for ett år siden.

– Utbudet av boliger for salg har vært lavt i hele år. Det er riktignok regionale forskjeller med lite boliger til salgs på Østlandet og god balanse mellom tilbud og etterspørsel på Sør- og Vestlandet. I
I Stavanger er det 40,1 prosent færre boliger til salgs sammenlignet med september i fjor. Det er et tydelig tegn på at markedet er i bedring der, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i september, mens det i tilsvarende periode i 2015 tok 31 dager. Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 13 og 18 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 75 og 56 dager.

De fleste regionene hadde som forventet en negativ utvikling i boligprisene i september. Den svakeste utviklingen av byene hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på 1,2 prosent. Sterkest utvikling hadde Oslo med en oppgang på 1,3 prosent.

12 måneders veksten er ved utgangen av september på 18,5 prosent i Oslo, -5,3 prosent i Stavanger, 3,6 prosent i Bergen og 8,6 prosent i Trondheim.

– Forskjellene i 12 måneders veksten viser at det fortsatt er en tredeling av det norske boligmarkedet med Oslo og Stavanger som ytterpunkter, mens resten av landet har en mer moderat utvikling. Oslo skiller seg nå klart fra resten av landet, og det er nå bydeler i Oslo som har over 20 prosent vekst siste 12 måneder, sier Dreyer.

– Vi støtter Finanstilsynet i at boligprisveksten i spesielt Oslo gir grunn til bekymring. Vi støtter imidlertid ikke tilsynets foreslåtte innstramming av boliglånsforskriften, da det vil virke negativt i deler av landet, hvor boligmarkedet er svakere. Vi anbefaler finansminister Siv Jensen å ikke gjøre endringer i forskriften. Finansministeren må heller fokusere på tiltak som vil stimulere tilbudssiden i boligmarkedet, som økt satsning på forenklinger, effektivisering av offentlig sektor og samfunnsøkonomiske lønnsomme samferdselsprosjekter, avslutter Dreyer.

Les siste rapporten her.

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.