Inaktiv

Medby - Kaldfarnes

Hyttetomt

Kaldfarnes

Senja - Drømmen om hytte og havfiske kan du realisere på Medby. Arbeidet med klargjøring av infrastrukturen er godt i gang og planlegges ferdig til sommeren.

Hyttedrømmen kan du realisere på vakre Senja på et eksklusivt og kompakt hytteområde på Medby. Unik plassering med flott utsikt mot sjøen med sørvestvendt beliggenhet. Liker du havfiske må dette være midt i blinken. Skrei- og seimølja og havets øvrige delikatesser finner du i umiddelbar nærhet. Liker du å vandre i fjellet, finnes det også ,mange flotte turområder og merkede turstier i nærheten (Søndre Torsken).

Opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann, kloakk, strøm og bredbånd er godt i gang og vil bli lagt fram til tomtegrensen. Arbeidet er planlagt ferdigstilt til sommeren.

Vi tilbyr 10% rabatt på tomteprisen på de tre første som signerer avtale med oss.

Det er mulighet for kjøp av båtplass i småbåthavn som er planlagt bygd ved Senja Havfiskesenter som ligger like ved.

Det forutsettes hyttetype fra Byggmann levert av Senjabygg AS, se www.byggmann.no.

Bestill prospekt for mer informasjon.

Innhold

Hyttefelt med 21 fritidstomter.

Størrelse: Ca. 725 kvm til 1.000 kvm.

Pris: kr 408.000 til kr 670.000 + omk.
som inkluderer infrastruktur som vann- avløp strøm og fiber til tomtegrense, samt fradeling og oppmålingskostnader.

Påkobling vann/kloakk, strøm, samt innleggelse av fiber kommer i tillegg.

Mulighet for kjøp av båtplass i småbåthavn som planlegges bygd ved Senja Havfiskesenter, som ligger like ved.

Bilder

Se alle bildene av tomten

Se alle bildene av tomten

Beliggenhet

Se kart og informasjon om nærmiljø

Les om beliggenhet

Salgsoppgave

Bestill komplett salgsoppgave

Bestill komplett salgsoppgave

Vil du vite mer om tomten?

Cecilie-Marie Storslett

Eiendomsmegler MNEF

Les mer om Cecilie-Marie Storslett

Vil du se flere av våre eiendommer?

Medby - Kaldfarnes

Kaldfarnes

Medby ligger på nordsiden innerst i Veidmannsfjorden ca. 1 times kjøring fra Finnsnes.
Området er populært for fisketurisme med populære fiskeplasser i umiddelbar nærhet. Senja er kjent for sine mange muligheter for friluftsliv og sin majestetiske natur som du kan oppleve her. Liker du havfiske, fjellturer, bærplukking, jakt og fiskemuligheter ellers, er dette midt i blinken.
I søndre Torsken finner du servicetilbud som butikk, bensin/dieselpumpe m.m.


Vis alle

Nøkkelopplysninger Toggle alle seksjoner

Adresse

Medby, 9395 Kaldfarnes


Boligtype

Hyttetomt


Kommunenr

1928

Gårdsnr

31

Bruksnr

141

Meglers referanse

21216030


FINN-kode


Annonsen er sist endret

15.01.2020Prisinformasjon Toggle prisinformasjon

Informasjon om tomten Toggle informasjon om tomten

Innhold

Hyttefelt med 21 fritidstomter.

Størrelse: Ca. 725 kvm til 1.000 kvm.

Pris: kr 408.000 til kr 670.000 + omk.
som inkluderer infrastruktur som vann- avløp strøm og fiber til tomtegrense, samt fradeling og oppmålingskostnader.

Påkobling vann/kloakk, strøm, samt innleggelse av fiber kommer i tillegg.

Mulighet for kjøp av båtplass i småbåthavn som planlegges bygd ved Senja Havfiskesenter, som ligger like ved.


Parkering

Parkering på tomten må etablers av hver enkelt. 15 felles parkeringsplasser anlegges av selger.


Adkomst

Fra Finnsnes kjører du i retning Senja og følge RV 86. Etter Svanelvplassen tar du til venstre og kjører Kaperdalen (FV 232) til Sifjord og videre til Medby. Fra Finnsnes til Medby er det ca. 50 km.


Energimerking

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Jfr. energimerkeforskriften for bygninger §5.


Andre relevante opplysninger

Viktig informasjon om tomten:
- Kjøper må gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelsene.
- Kjøper må gjøre seg kjent med bygningsrestriksjoner, herunder plikt til å kjøpe hytten gjennom Senjabygg AS.
- Pliktig medlemskap i Hytteeierlag, hvis dette blir stiftet.
- Plikt til tilknytning offentlig vann og avløp, samt til å betale årlige avgifter.
- Hytten skal være påbegynt innen 24 måneder etter overdragelse av tomten til første kjøper. I motsatt fall har Molnesbergan AS rett, men ikke plikt, til å kjøpe eiendommen tilbake til opprinnelig kontraktspris - med 10% prisreduksjon.
- Før bygging av hytte, skal den presenteres til Molnesbergan AS, som foretar en gjennomgang av kjøpers hyttevalg i hennhold til
reguleringsbestemmelser, før søknad sendes til Torsken Kommune.
Selger bekrefter at det ikke foreligger pålegg på eiendommen fra lokale myndigheter. .

Konsesjon:
Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår,
ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet:
- det forutsettes en tomt som kan bebygges med ett hus eller høyst to boligenheter
- tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter.
Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke
nok å sette opp en garasje. Oversittelse av fristen
eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil
utløse konsesjonsplikt.Øvrig informasjon Toggle øvrig informasjon

Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen.

For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert.

Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.


Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.


Hvitvaskingsreglene

I henhold til Lov av 1. juni 2018, nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å innhente og kontrollere opplysninger om begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelige transaksjoner» til Økokrim.

Med «mistenkelig transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering.

Manglende mulighet for å gjennomføre kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.


Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.


Finansiering

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt oss om dette.


Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.


Denne annonsen kan være mangelfull i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bud inngis oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket eller selger.

Lurer du på hva denne eiendommen vil koste deg per måned?