Selge fritidseiendom

Vår lokalkunnskap og forankring til området du ønsker å selge din fritidseiendom i, kan være den avgjørende faktoren som gjør at du får det du vil for din fritidseiendom.

Å selge fritidseiendom er litt annerledes enn å selge en bolig. For det første tar det lengre tid å selge en fritidseiendom, så det kan være lurt å være tidlig ute med forberedelse av salget og planlegging av salgsprosessen. Kjøperne er ofte selektive og tilbudet kan være stort.
 
Har du fritidseiendom på fjellet, kan det være fornuftig å selge om høsten og i vinterhalvåret. Det er gjerne da fjellet viser seg fra sin beste side og interessen for å kjøpe er størst. Salgsprosessen bør forberedes allerede fra sommeren av.
 

Har du en fritidseiendom som blir brukt mest i sommerhalvåret, kan det være naturlig å starte salgsprosessen ved påsketider slik at du er klar til å legge den ut for salg når interessen er på sitt høyeste, dvs. på vårparten og tidlig på sommeren.

Husk også at det er andre krav til eie- og brukstid ved salg av fritidsbolig enn bolig. Som eier må du ha brukt fritidsboligen jevnlig i fem av de siste åtte årene for å kunne selge skattefritt. Det er også andre regler for fastsettelse av likningsverdi på fritidsbolig (sekundærbolig) enn for bolig.   

Inviter oss gjerne for å rådgi deg i forberedelsesfasen

Du kan også starte med en verdivurdering, som er en uforpliktende vurdering av eiendommens markedsverdi.