Vi tar pulsen på boligmarkedet

Tekst: Tonje Pedersen. Foto: Jon Arne Tjelta.
I forrige uke kom boligprisstatistikken som viste at boligmarkedet er på vei opp – med stigende priser og raskere handel. Men det er ikke bare Sandnes og Stavanger som har gode tall å vise til. I denne markedsrapporten ser Boligavisen nærmere på salget i mindre kommuner, fritids-, prosjekt- og utleiemarkedet.

Jæren

– Her på Jæren har vi hatt en rolig start på 2017. Det minner litt om starten på 2016. Likevel er det grunn til optimisme. Vi har mange boliger på vei ut for salg! Allerede i februar vil vi se fremgang, spår konstituert regionleder Bård Birkeland om markedet fra Klepp til Egersund.


Byggingen av de flotte leilighetene på Solhøgda i Bryne sentrum er allerede i gang. Illustrasjon: Trodahl Arkitekter.

Markedet på Jæren har tatt seg opp med større interesse enn tidligere.

Gjennomsnittstiden på omsetning av boliger er 90 dager, omtrent en måned raskere enn på samme tid i fjor. Time hadde Sør-Rogalands beste prisutvikling i 2016 med en vekst på 3,5 prosent. På Klepp sank prisene med 1,7 prosent, i Egersund sank de 1,6 prosent, mens prisene steg med henholdsvis 0,6 prosent og 0,4 prosent i Hå og Gjesdal.


Randi Tveit, Prosjektmegler, EiendomsMegler 1, Bryne

– Nye boliger har solgt bra i januar. Vi merker mye større respons og ser tendensene til mer liv i markedet, forteller prosjektmegler Randi Tveit i EiendomsMegler 1 på Bryne.

Rimelige leiligheter for førstegangskjøpere går unna, men det er spesielt salget av nye eneboliger som har tatt seg opp på Jæren. Mens det ble solgt 11 prosjekt på denne tiden i fjor, har Tveit så langt i år solgt 19 boliger.

– Vi merker spesielt at det er flere godt voksne som nå kjøper nye eneboliger. Mange sier at de ikke er klare for å bo i leilighet, men at de likevel ønsker seg noe nytt med god plass, sier Tveit.

Generelt har markedet på Jæren tatt seg opp med flere på visning og større interesse enn tidligere.

Nybygg og prosjekter

Det er ikke bare på Jæren at utbyggerne ser lyst på 2017. ØsterHus fortale nylig til Dagens Næringsliv at de ser mot et rekordår. Salget på prosjekter som ble påbegynt eller ferdigstilt i 2016 selger jevnt og trutt i hele fylket. Interessen for de nye prosjektene som er på vei ut i markedet er også stor.


Leiv Inge Stokka, Prosjektmegler i EiendomsMegler 1.

– Mange har lagt kjøpsplanene til side de siste to årene. Nå kommer de på banen igjen, spesielt er det mange med enebolig som nå endelig er klar for å ta steget over i leilighet, sier prosjektmegler Leiv Inge Stokka.

Nye prosjekter har tilpasset seg både nytt prisnivå og kundenes ønske om kvaliteter og ekstra fasiliteter.


Solastranden i Sola kommune er omlag 2300 meter lang.

Sola

Boligmarkedet på Sola snudde i månedsskiftet november/desember i fjor. Da begynte salget å ta seg opp igjen, og i januar ble det solgt 20 boliger – mot 13 på samme tid i fjor.

Omsetningstiden på Sola er distriktets kjappeste i årets første måned. For første gang på lenge ble det målt en gjennomsnittstid på under 60 dager. Tidligere år har Sola blitt lagt merke til, fordi både prisutvikling og omsetningstid har vært bedre enn de fleste storbyene.


Arild Netteland, Avdelingsleder/Eiendomsmegler MNEF, Sola

– Mange flotte eneboliger, attraktive utbyggingsområder og nye prosjekter trekker kjøpere fra de større nabobyene, sier avdelingsleder Arild Netteland ved EiendomsMegler 1 i Solakrossen.

Sandestranden ligger noen kilometer nord for Randaberg sentrum.

Randaberg, Rennesøy og Finnøy

I disse kommunene ble det solgt totalt 10 boliger i januar. Det er det samme tallet som i fjor. Statistikken viser at snittiden er 162 dager, men med så få salg må tallgrunnlaget sees for seg. To av salgene tok henholdsvis 423 og 527 dager. Ved å fjerne disse to, ligner tallene på det som skjer i nabokommunene.


Ryfylke. (Foto: EiendomsMegler 1)

Ryfylke

Boligsalget i Ryfylke er dominert av eneboliger. Dette utgjør hele 50 prosent. Omsetningstiden har siste året vært fire måneder for boliger i Strand, Suldal, Hjelmeland og Forsand. Svingningene i markedet er mindre enn i byene, og i 2016 økte faktisk prisene i Strand kommune med 2,8 prosent.


Terje Krumsvik, Avdelingsleder/Eiendomsmegler MNEF, Ryfylke.

– Vi har hatt en god start på året i Ryfylke. Den fine utviklingen vi så høsten 2016 fortsatte inn i 2017, sier
Terje Krumsvik ved EiendomsMegler 1 Jørpeland.

– Et annet lyspunkt er hyttemarkedet. Allerede nå i januar ser vi etterspørsel etter sommerhytter nær sjøen. En av utfordringene med å få et godt bilde av prisutviklingen i Ryfylke, er at en del av salgene foregår utenom det åpne markedet. – Her er det ofte kunder som tar kontakt for å få hjelp med oppgjøret når slekt og venner har handlet seg imellom.

Hytter

Det er for tidlig å spå om markedet for sommerhytter, men så langt denne vinteren har markedet for fjellhytter vært overraskende bra med tanke på all uroen i bolig- og arbeidsmarkedet for øvrig.

De store utbyggerne i Sirdal melder om en god vinter og oppsiktsvekkende mange salg i prisklassen rundt fem millioner. På salget av brukte hytter dominerer markedet under tre millioner. Det siste året er det solgt 70 brukte hytter i Sirdal, snittprisen er 2,7 millioner og omsetningstiden er tre måneder.

Neste uke offentliggjør Eiendom Norge sin årlige prisstatistikk for hytter på fjellet. Sirdal pleier i dette selskapet å ligge like bak attraktive steder som Geilo, Hemsedal, Oppdal og Trysil.

Leiemarkedet

I mai 2012 var det 187 eiendommer annonsert på Finn.no for Stavanger og 367 for Rogaland. I dag er tallene 609 for Stavanger og 1305 for Rogaland.

– Siden toppåret i 2012 har antall boliger til leie steget kraftig. Dette skyldes at firmamarkedet økte kostnadsfokuset. Allerede i 2013–2014 begynte mange selskaper å sende hjem konsulenter som bodde i utleieboliger. Samtidig var det mange investorer som kjøpte leiligheter for å leie ut, forteller Nina C. Byberg. Hun tok nylig over som avdelingsleder i Boligutleieavdelingen til EiendomsMegler 1.


Nina C. Byberg, Avdelingsleder Boligutleie, EiendomsMegler 1.

Fra å være dominert av et sterkt firmamarked er det nå flest private leietakere. Samtidig har de firmaene som fremdeles er i leiemarkedet justert ned rammene for husleie.

– Leieprisene har gått ned 40–50 prosent siden 2012. Mens en møblert leilighet med 2 soverom i Verven den gang kostet kr 20 000 måneden, leies den samme leiligheten ut for kr 11 000 i dag, sier Byberg.

Innen utleiemarkedet, tror hun nå at bunnen er nådd. Det er økt aktivitet i leiemarkedet, ikke minst fra firmaer som har vært nesten fraværende de to siste årene.


Rune Bertelsen, Regionsjef/Markedssjef, EiendomsMegler 1

Markedet i dybden

Boligpristallene som kom forrige uke viser utviklingen detaljert i Stavanger og Sandnes. Nytt av året er at vi også kan følge utviklingen i bydelene i Stavanger. Den positive utviklingen vi så i høst fortsetter inn i 2017. Det er godt nyhetsstoff!

Men boligmarkedet er så mye mer enn bare salget av brukte boliger i Stavanger og Sandnes. Hva med Jæren, Ryfylke, nye prosjekter, hytter og utleiemarkedet? Her skjer det mye spennende!

Framover vil vi forsøke å gi våre lesere et større innblikk i hva som foregår også i denne delen av markedet. Hva er forskjellen på Sola og Stavanger? Smitter utviklingen i boligprisene over på leiemarkedet? Hva kan meglere på Jæren med sine lokale briller se som «byasane» ikke ser?

Vi håper du liker vårt forsøk på å gå mer i dybden. Er det noe du savner? Noe vil lese mer om? Send meg en mail: rune.bertelsen@em1.no

Rune Bertelsen
Regionsjef/Markedssjef