Ærlighet varer lengst

Tekst: Ingrid Milde. Foto: Jon Arne Tjelta.
– Når du skal selge en bolig har du en omfattende opplysningsplikt. Hvis det er forhold ved eiendommen som ikke svarer til opplysningene du har gitt til kjøperen, kan det defineres som mangler, sier Bård Mo, megler ved EiendomsMegler 1 Bergen.
– Det samme gjelder hvis eiendommen ikke er i tråd med de opplysningene som er gitt i markedsføringsmateriell på vegne av selger.
Det er derfor viktig at du kontrollerer både salgsoppgave og annonser før de presenteres i markedet, legger Bård Mo til.

Tilstandsrapport

– Vi anbefaler at det utarbeides en tilstandsrapport. Det er i ingens interesse at noen kjøper ”katta i sekken”. Bruker du en slik rapport, reduseres mulighetene for ubehagelige overraskelser.

Rapporten beskriver eiendommens tilstand, hvilken levetid en kan forvente på ulike bygningsdeler og hva som bør prioriteres av vedlikehold og reparasjoner.

De fleste eiendommer selges med en ”as is” -klausul. Det betyr ikke at kjøperne mister alle rettigheter etter at boligen er overtatt.

– Når selgeren ikke har gitt opplysning om forhold ved eiendommen som var kjent, eller burde vært kjent, og som kjøperen hadde grunn til å forvente å få opplysning om.

Dette gjelder likevel bare hvis man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. I praksis vil det si at mindre feil som det koster lite og fikse, vil ikke være mangel. Rettspraksis spriker, men en tommelfingerregel på tre–fem prosent av kjøpesummen brukes ofte. Hvis selgeren har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, kan dette også være en mangel, forklarer Bård Mo. Da senkes terskelen for å måtte gi erstatning.

Vær ærlig

– I det norske boligmarkedet er det veldig vanlig å forsikre seg mot konflikter som kan oppstå. Selgerne forsikrer seg mot en mulig erstatningsplikt, kjøperne forsikrer seg mot juridiske kostnader en fort kan få hvis konflikten blir kostbar. Men ingen forsikringer er altomfattende, derfor vil alle parter være best tjent med å følge det gamle ordtaket ”Ærlighet varer lengst”.

– Er du bekymret for hva slags situasjoner som kan oppstå i en bolighandel, er meglerens oppgave å være en god rådgiver. Loven kaller det god meglerskikk, spør oss derfor gjerne hvis du lurer på noe, sier Bård Mo.

Bård Mo, tlf. 920 21 569