– Kan jeg stupe i sjøen fra terrassen?

Tekst: Tonje Pedersen . Foto: Aleksander Knapskog .
– Når du skal selge en fritidseiendom, er det lurt å bruke god tid til forberedelsene. Hvis salgs- og visningsdatoer skal legges i forkant av rett sesong må markedsføringen tilpasses, forteller Håkon André Nilsen i EiendomsMegler 1 Haugesund.

Planlegg godt

Ta gjerne kontakt med megler i god tid – gjerne rundt ett år før salget hvis du allerede da har bestemt deg. På denne måten kan megler hjelpe med å legge løpet for hele salgsprosessen, gi råd tidlig og kartlegge mulige interessenter.
– Ved salg av sommerhyttene vil vi gjerne ta bilde på de aller fineste dagene. Optimalt sett bør det skje sommeren før salget, ikke en tidlig vårdag før alt er grønt og fint. På fjellet vil man gjerne se snø, selv om salgene skjer ofte på høsten. Da vil man gjerne se hvordan livet kan arte seg i solveggen ved påsketider.

Før bildene tas bør eiendommen vise seg fram fra sin beste side. Kjøpere av fritidseiendommer vil gjerne ha alt på stell og er veldig opptatt av vedlikehold. Rydd i skråninger, kapp busker og luk i bedene slik at eiendommen ser ryddig og fin ut. Pynt med blomster i bed og på hagebord. Megler kan også gi gode råd om hva som kan være lurt å gjøre av rydding på eiendommen. Noen ganger er det langt å reise til hytta så det er lurt med nok ledig tid til dette.
– Selve bildene er veldig viktige av samme grunn: hytta ligger sjelden rett rundt hjørnet. Derfor undersøker og planlegger potensielle hyttekjøpere godt. I det siste har det på store eiendommer blitt mer vanlig med bilder og film tatt av drone for å gi et bedre helhetsinntrykk.

Komplekse eieformer

Tilstandsrapport er minst like viktig for en hytte som for en bolig. Aktuelle kjøpere har behov for å vite tilstanden på eiendommen de vurderer.

– Hyttesalg kan være mer komplekst enn vanlig boligsalg. Det kan være forhold rundt adkomst, parkering, båtplasser og bryggerettigheter som er viktige, men som har uklare avtaleforhold.

Mange hytter ligger på festet grunn. Innholdet i disse avtalene må meglerne kjenne før salget. Varighet, økonomiske betingelser, andre heftelser, rettigheter og forpliktelser ved eiendommen skal formidles kjøper. De fleste festekontrakter fungerer helt fint, men det er viktig at kjøperen setter seg godt inn i regelverket.

EiendomsMegler 1 selger rundt 500 fritidsboliger i året, og meglerne har derfor solid, faglig kunnskap om dette.

Vær tilgjengelig

– Vi opplever at selgeren som regel har god oversikt angående rettigheter, men alt må kvalitetssjekkes. Vi henter inn alle avtaler som er tinglyst, men må vite om det er avtaler som bare er muntlige eller som kun gjelder person, ikke eiendom.

For å få til gode salg, er det i mange tilfeller gunstig med selgers tilstedeværelse både før og under visning. Ingen kjenner området så godt, og selger kan svare på det som ofte er viktigst for trivselen, som hvor de gode skiløypene er for fjellhyttene eller hvor det er best fiske ved sjøhyttene. Kunnskap om stedet er ekstremt viktig ved salg av fritidseiendom.

Mens boligsalget svinger etter markedet ellers, holder fritidsmarkedet seg i større grad stabilt. Hytter selges jevnt og trutt, både ved sjøen og i fjellet. Det selges flest sommerhytter, men fjellet går ikke av mote selv om snøen ikke alltid kommer i ønskede mengder.
– Prisene er veldig stabile, spesielt i prisklassen under tre millioner. Hyttemarkedet er ikke blitt påvirket på samme måte som boligmarkedet, og interessen for sommerhytter nå i vår har vært bra. Vurderer du salg av din fritidsbolig er det ingen grunn til å nøle!

Håkon Andre Nilsen, tlf. 922 86 486