Prissetting: Magefølelse eller kalkulator?

Tekst: Ingrid Milde. Foto: Hilde M. Dalma.
Kvalitativ synsing eller harde fakta? Hva betyr mest når megleren kommer på besøk og skal gi deg svar på hva huset er verdt?

– Folk har gjerne en klar oppfatning om hva boligen deres er verd, og ofte er det ikke langt fra sannheten. Det er fordi folk vet hva naboen har fått, de følger med på Finn og i avisene, sier Christoffer Hatlem i EiendomsMegler 1 Kristiansand.

Fakta og erfaring

– Men vi meglere går mer systematisk til verks og har god tilgang til nødvendig informasjon. Vi bruker statistikk, og kan følge dag for dag hva som blir solgt i området der du bor. Vi kan se både bilder og skriftlig informasjon på salg mange år i forveien. Inntrykket vi sitter med etter å ha vært hjemme hos folk er viktig, men en ”second” opinion fra en god kollega er også verdifullt. Vi bruker i begrenset grad kvadratmeterpris og kalkulator.

Beliggenhet, størrelse og standard gir en god pekepinn på hva prisen kan bli.

Men kjøpere kan også være ulike. Derfor er det alltid knyttet spenning til sluttresultatet. Noen kjøpere handler på intuisjon ut fra farger, lukt og det visuelle. Andre er opptatt av byggekostnad, slitasje som følge av bruk og elde. Mens noen andre igjen mener nærhet til familie, venner og arbeidsplass er det viktigste.

Markedsstyrt

– I noen markedssituasjoner er det vanskeligere å sette pris på en bolig. Det er når markedet er veldig hett, eller veldig tregt, forklarer Christoffer.

Med mange boliger på markedet og tøffe tider i næringslivet, tar det lengre tid å få solgt en bolig og lavere priser må aksepteres. Med få boliger i markedet og lyse framtidsutsikter blir budrundene mer hektiske. I Agder har vi hatt skiftende tilstander de siste par årene.

Noe er likevel et klart premiss. Vi ønsker å sette en prisantydning som markedet er villig til å betale, en pris selgeren må være beredt til å selge for. Alle bud over antydning er bonus. Overdrevne forventninger, og for høy prisantydning, kan føre til at du mister folk på visning og budene uteblir.

En forutsetning for godt samarbeid mellom

megler og selger, er en felles oppfatning av hva en kan få for boligen. Hva sier magefølelsen kombinert med de harde fakta? En god megler treffer ofte godt med prisantydning.

Christoffer Hatlem, tlf. 469 49 257