Når enden er god, er allting godt

Tekst: Tonje Pedersen . Foto: Jon Arne Tjelta .
Overtakelsen av en ny bolig er starten på et helt nytt kapittel. Mange planlegger i lang tid hvordan boligen skal se ut, gleder seg til å innrede og har store forventninger til det nye livet. Nettopp derfor er det viktig med en god start, og det er i alles interesse at overtakelsen går så knirkefritt som mulig.
– Folk har ulike krav og forventninger til hva som skal være på plass. Det er viktig at kjøper og selger er enige om hva som skal på plass før overtakelse, og vi anbefaler partene å være detaljerte og tydelige med hverandre for å unngå uenighet, understreker Henriette Meyer Orrem, eiendomsmeglerfullmektig på kontoret i Bergen sentrum.

Avtal på forhånd

Hva skal eieren ordne før kjøperen overtar? Hva skal settes igjen til ny eier og hva skal eier ta med seg? Slike spørsmål bør være avklart før overtakelsen. En tommelfingerregel er å overlate boligen i samme stand som du selv ville overtatt et nytt hus.

På overtakelsesdatoen skal kjøper og selger møtes for å gå over eiendommen, slik at kjøper kan bekrefte at
boligen er i henhold til kontrakten og tilstrekkelig rengjort med tilbehøret på plass. I forkant skal oppgjøret være bekreftet innbetalt og selger må ha med seg alle nøklene. På dette møtet signerer partene en overtakelsesprotokoll, enten på papir eller per mobiltelefon, som bekrefter hva partene er enige om, og at strømabonnementet kan overføres til kjøper.

– Noen skrur ut lyspærer, tar med seg postkassen eller graver opp epletreet. Avtal slike ting på forhånd, så blir det ikke problemer i etterkant. Det kan være lurt å ha overtakelsesmøtet midt på dagen. Da ser man alle detaljene i boligen. Kjøperen gjør lurt i å sjekke boligen fra topp til tå. Åpne opp kjøkkendørene og sjekk at det er rent. Noen tester at vannet renner i springen og at stikkontaktene fungerer. Hvor er, og hvordan fungerer, hovedsikring, stoppekran og eventuelt annet teknisk utstyr som for eksempel varmepumpe og garasjeportåpner?

Rent hus!

Få å få en fornøyd kjøper, er det en ting selgeren kan bruke litt ekstra tid på: utvask! Dette knyttes det mye
følelser til og kan være et stort irritasjonsmoment. – Vi oppfordrer folk til å være spesielt nøye med dette. Bruk gjerne et byrå, så har kjøperen noen å klage til hvis det er mangelfullt. Kjøperen kan gjerne være sporty og gi beskjed hvis de skal pusse opp kjøkkenet. Det er ikke vits å bruke unødvendig tid på utvask hvis det skal rives like etterpå.

Når begge partene er fornøyde og enige, skriver de under et overtakelsesdokument som bekreftelse på at alt er i orden. Den nye elektroniske løsningen vi bruker er blitt veldig populær og gjør prosessen mer effektiv i etterkant. Et eksemplar sendes på mail til alle involverte parter.

– Dersom noe ikke er i orden, noteres det i protokollen med en frist og avtale på når mangelen skal ordnes.
I slike tilfeller er megler en nøytral mellommann som gir partene råd og veiledning for å få avklart veien videre. I de aller fleste tilfellene går likevel overtakelsen knirkefritt. Dersom både kjøper og selger er nøye, får nye eiere en god start i ny bolig.

Henriette Meyer Orrem. Tlf. 911 88 793