Slik blir boligåret 2019

Tekst: Karianne Munch-Ellingsen . Foto: EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 SR- Bank.
8000 nye arbeidsplasser, renteøkning og svak oppgang i boligprisene oppsummerer 2018. Her er hva ekspertene tror om det neste året hva gjelder boligpriser, personaløkonomi og næringsliv.

Gaute Thise Jacobsen

Gaute Thise Jacobsen, regionleder Stavanger:

Økning mot slutten av året

– 2018 ble ikke like bra som vi hadde trodd. Det var en forsiktig optimisme inn i året, men første halvår ble ikke så bra som forventet. Fra sommeren og utover høsten har derimot volumet i markedet økt og antall solgte boliger har tatt seg opp. November ble fjerde måned på rad med over ti prosent i økning av antall solgte boliger, og det er det første gang vi har sett siden 2014. Prisutviklingen har vært helt flat og omsetningstiden, altså hvor lang tid det tar å selge en bolig, ligger på rundt 70 dager.

Godt hyttemarked

– Vi har mer enn ett boligmarked i denne regionen. «Halve» Stavanger har hytte i Sirdal, og der har salgene gått jevnt og trutt hele året. Det er et tegn på at folk har god råd og at de tør å investere, selv med litt renteøkning. Det blir spennende å se hvordan det kommer til å utvikle seg når det bygges mange nye hytter, men det virker som at markedet er stabilt uansett. Foruten Sirdal ser vi også at markedet i Røldal har en positiv utvikling.

Ingen grunn til å vente med salg

Nettopp fordi omsetningstiden er på 70 dager, er det ingenting å vente på dersom man skal selge boligen. Tipset mitt til selgere er at dersom folk slipper å gjøre noe med boligen de flytter inn i, går salget veldig mye fortere. Ta det malingsstrøket og fjern rælet – det virker godt på salget!

Mye å velge i for kjøper

– Utviklingen vi tar med oss fra slutten av 2018 gir grunnlag for å være litt forsiktig positive inn i 2019. Det er fortsatt lave renter. Det at volumene har økt er bra for de som skal selge, fordi det viser at det er mange potensielle kjøpere i markedet. Mange boliger for salg er også veldig bra for de som skal kjøpe. I og med at vi har hatt ti prosent prisnedgang de siste fem årene, er kravet om 15 prosent egenkapital vanskelig for mange, og det kan være et hinder for folk som ønsker å bytte bolig. Jeg mener egenkapitalkravet burde vært annerledes for Stavanger fordi markedet har vært så annerledes enn resten av landet. En x-faktor som påvirker boligmarkedet er tilflytting. Det tror jeg vil slå positivt ut i 2019. Jeg vil ikke være veldig optimistisk på prisutvikling, men heller si at jeg er forsiktig optimistisk for 2019.

Knut Sirevåg

Knut Sirevåg, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 SR Eiendom AS:

Færre kjøpere enn selgere

– Boligmarkedet har bedret seg i året som har gått, spesielt nå på høsten. Det har vært en god økning i antall solgte eiendommer og omsetningstiden har stabilisert seg, men 70-80 dager er fremdeles for lenge. Det ideelle var om boligen ble solgt innen 30-40 dager. Vi ser at salg av familieboliger, som eneboliger og rekkehus går raskest og er enklest å selge, mens leiligheter går tregere. Ingen ønsker jo å tape penger, alle drømmer selvsagt om å selge dyrt, men kjøpe billig. En god del eiere av mindre leiligheter vil tape en del av egenkapitalen, som det er krav om å ha for å kjøpe nytt. Dette gjør at det fort kan stoppe opp for de som ønsker å gå fra liten leilighet til større bolig, og at man blir avhengige av økonomisk hjelp, fra for eksempel familie.

Den nye normalen

– Jeg tror ikke vi vil se de samme gulltidene som vi hadde for noen år siden, det vil være veldig spesielt. Slik boligmarkedet er nå blir den nye normalen. Med det mener jeg at vi får en prisutvikling på 2-4 prosent i året, at prisene stiger svakt, omsetningstiden går ned og at en normal mengde boliger blir omsatt. Mengden boliger som legges ut ligger på et stabilt nivå, og det er mye mer balanse mellom det som blir solgt og det som legges ut. Jeg tror at det er fordi vi er mer trygge på framtiden igjen og folk kjenner at det er en generelt økt positivisme i økonomi og næringsliv. Dette vil forhåpentligvis resultere i økning av tilflytteret, som er positivt for boligmarkedet. Det har vært en bitte liten økning i år, og den nye normalen vil være at det fortsetter å peke forsiktig oppover.

Brukbart for nybygg

– Jeg tror at det blir et brukbart salg av nye boliger, og det er mange spennende prosjekter som er lansert og som vil lanseres. Likevel vil det fortsatt være et krevende marked. Det selges på gode prosjekter, men fremdeles er mye nytt usolgt. Det er fordi det ikke er balanse i markedet og litt for få kjøpere.

Jan Friestad

Jan Friestad, konserndirektør personalkundemarked SR-Bank:

Bedre økonomi på tross av renteøkning

– I 2018 fikk vi for første gang på lenge en liten renteøkning, som fikk effekt for folk flest. Prognosene i markedet er at det kan komme en til to endringer i 2019. De fleste tror at renta skal sige forsiktig oppover uten de store hoppene, men en hver renteendring vil merkes for folk. Når det er sagt er det en viss optimisme med tanke på at det er bedre tider i næringslivet og mange tror at lønnsutviklingen ikke blir så verst for folk flest i 2019 og at de fleste kommer til å ha bedre økonomi, på tross av renteendring.

Hjelpe nye på boligmarkedet

– Selv om det er krav om 15 prosent egenkapital er det likevel ikke umulig å få lån uten. Vi ønsker å hjelpe unge inn på boligmarkedet så langt som mulig, men det må være forsvarlig. Det handler om å prøve å hjelpe folk til å ta gode valg med tanke på sin egen økonomi. Noen ganger lønner det seg å vente litt med huskjøpet, mens andre ganger er det best å komme i gang. For de som vil inn på markedet i 2019 anbefaler jeg å ta en prat med en rådgiver i banken for å se på mulighetene.

Bufferkonto og pensjon


– Som alltid er det smart å spare i en bufferkonto, og særlig når det er usikkerhet knyttet til renteutvikling. Når man får huslån beregnes det at man skal tåle en renteøkning på fem prosent. Dersom man har anledning til å sette av disse pengene til sparing, vil en økning ikke gjøre så stor forskjell for privatøkonomien. For de som har litt overskuddslikviditet er det å spare til pensjon fornuftig, spesielt hvis man tar hensyn til at en ikke kan lene seg like mye på folketrygden som før.

Færre arbeidsledige


– Konjunkturbarometeret viser at det er skapt nye jobber og at flere bedrifter tenker å øke antall ansatte i forhold til dem som skal redusere. I regionen vår har arbeidsledigheten gått markert ned og situasjonen er i ferd med å snu. Likevel, dersom noen føler de er høyt belånte og vil sikre seg mot det, er det fortsatt veldig billig å ta fastrentelån. De fleste har ingen grunn til å bli bekymret. Renteøkning er jo normalt et uttrykk for at det går bedre i økonomien. Samtidig er det mange ukjente faktorer, som en uforutsigbar president i USA og mulig handelskrig. Vi har også en oljepris som går opp og ned, så det er nok av usikkerhetsfaktorer, men grunnleggende sett har jeg et optimistisk syn på økonomien i 2019.

Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom SR-Bank

Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom SR-Bank:

Fart i olje og gass

– Arbeidsledigheten har falt fra nesten fem prosent til halvparten, og vi er nå tilbake på landsgjennomsnittet. Oppsummert har 2018 vært et bra år. Det har blitt skapt hele 8000 nye arbeidsplasser. Det nærmer seg igjen 250.000 sysselsatte i fylket. Lav ledighet og flere ansatte fører til arbeidsinnvandring og økt boligetterspørsel fremover. Et flertall av bedriftene er positive, men det er fortsatt nyanser i næringslivet. Optimismen er størst innen olje og gass, men det er også nyanser ved at det fortsatt er krevende for rigger og offshore-båter. Den svake krona hjelper også næringslivet fordi vi eksporterer mye varer til utlandet. Høy handel og samkvem med utlandet innebærer også at vi må følge med på landene rundt oss, herunder utfallet av Brexit og handelsuro mellom Trump og Kina.

Tegn på at det går bedre i økonomien


– At det går bedre med økonomien ser vi også på at styringsrenten er satt opp fra 0,5 til 0,75 prosent. Vi anslår at den vil øke videre til 1,25 prosent i 2019. Renteoppgangen kommer fordi at pilene peker i positiv retning. Inntektene øker også. For de fleste vil trolig inntektene øke mer enn rentekostnadene, noe som vil gi økt kjøpekraft og bidra positivt for boligmarkedet.


Stabile priser gir konkurransefortrinn


Oljenedgang bidro til at nedgang i boligprisene, men lav rente dempet fallet. Fra 2017 har prisene vært stabile. Prisene i Rogaland var i 2013 nær Oslo-nivå. Nå er det dobbelt så dyrt i Oslo som i Stavanger. For nyutdannede og andre på flyttefot øker dette attraktiviteten til vår region og gir et konkurransefortrinn. Kombinert med at bedriftene trenger folk, vil det bidra til arbeidsinnvandring.