– Ingen selger flere borettslagsboliger enn oss

Tekst: Tonje Pedersen og Karianne Munch-Ellingsen. Foto: Hilde Myre Dalman.
God kjemi og lokalkunnskap verdsettes høyt i valget av megler. Borettslagsmeglerne til EiendomsMegler 1 har mange års erfaring fra å selge denne type bolig og kjenner byens borettslag ut og inn.
– Vi som jobber som borettslagsmeglere i Eiendoms-Megler 1 har mange år med erfaring internt i avdelingen. Det kommer både kjøpere og selgere til gode. Vi kjenner alle borettslagene, som bomiljøet, er på hei med vaktmesteren og ikke minst har vi sett hvilke løsninger folk har valgt i de ulike boligene. Bruk oss gjerne som rådgivere om mulighetene i boligen, sier leder i EiendomsMegler 1 Borettslagsmegleren, Øyvind Bjørgengen.

Hvert år selger EiendomsMegler 1 rundt 300 boliger i borettslag i Rogaland og har rundt 40 prosent markedsandel i dette segmentet. I forrige ukes Boligavis kunne man lese om Soltun, hvor det er blanding av terrasseleiligheter, rekkehus og småhus. Et annet borettslag er Vindmøllebakken, som er myntet på framtidens bomiljø med deling og sosiale soner.

– Ingen selger flere borettslagsboliger enn oss! Vi vet hvilke borettslag som er mest populære, hva de ønsker og hva de planlegger framover. Det er mange borettslag i regionen vår, og de varierer både i størrelse, alder og boligtyper. Her vil det være noe for alle, sier Bjørgengen.EiendomsMegler 1 Borettslagsmegleren har opp mot 40 prosent markedsandel og selger årlig rundt 300 borettslagsboliger.

Stort nettverk

Meglerne vet også hvem som har vært i budrunde og har et stort nettverk av folk som er ute etter bolig i borettslag.

– Etter en budrunde har vi dem på interesselista og vet hvilken type bolig de er ute etter. Kanskje vet vi allerede nå hvem som kan være interessert i å kjøpe akkurat din bolig.

Når du kjøper i et borettslag, betyr det at du eier en andel i hele borettslaget med rett til å disponere en spesifikk boenhet. Eierformen er veldig populær hos de som ønsker ordnede forhold rundt økonomi, vedlikehold, samt gode innkjøpsavtaler på strøm, TV og Internett.

– Det er forutsigbart å bo i borettslag, og folk slipper de store, uforutsette utgiftene som kan komme i andre boligtyper.Kjenner borettslagene

Meglerne har også god kunnskap om hva som er gjort av oppgraderinger og hva som vil komme av vedlikehold fremover. De fleste borettslag har en vedlikeholdsplan. Du kan dermed bo nokså bekymringsfritt og vite at bygningsmassene blir ivaretatt. Men, du må bli med på spleiselaget for oppgraderingen.

– Når du kjøper en bolig i et eldre borettslag, er det en fordel å sjekke økonomien. Når ble taket skiftet sist, skal terrassene glasses inn, hvilke ekstra utgifter kan komme framover? Det er styret, ofte i samråd med et boligbyggelag, som ivaretar dette. Normalt blir det foretatt jevnlig vedlikehold. Noen ganger trengs det likevel større oppgraderinger, som påvirker verdien positivt.

Fellesgjeld er den gjelden som beboerne deler, normalt fordelt etter boligens størrelse. De månedlige fellesutgiftene dekker renter og avdrag på denne, i tillegg til eksempelvis kostnader for kommunale avgifter, kabel-TV, Internett, drift, bygningsforsikring, vedlikehold og eventuelt styre- og revisjonshonorar.

Forkjøpsrett

Det kanskje mest særegne med borettslag er reglene om forkjøpsrett. Medlemmer har forkjøpsrett og går foran de som ikke er medlem. Tidligere betydde dette at enkelte med lang ansiennitet satt og ventet på at andre skulle gjøre seg ferdig med budrunden. De siste årene har praksisen blitt endret, slik at man i forkant også kan utlyse boligen på forkjøpsrett. Dermed vet man bedre hvem som kan ha mulighet til å benytte seg av denne retten. Borettslagsmeglerne råder til å ta kontakt med dem for alt de lurer på.

– På kontoret er vi en blanding av erfarne meglere som har vært i gamet lenge, i tillegg til at vi har blandet inn nytt og ungt pågangsmot. Dette spennet i alder og erfaring mener vi gjør oss som avdeling godt rustet. Det er alltid lurt å spørre en gang for mye enn for lite. Vi svarer gjerne på dine spørsmål, både om borettslag og alt annet du måtte lure på ved boligkjøp, avslutter Bjørgengen.