Elverum dyrere enn Kongsvinger

Tekst: Øystein Krogsrud. Foto: .
Januar 2019: Kongsvinger har hatt landets tredje høyeste prisvekst siste fem år, mens Elverum ligger nær bunnen. Likevel viser nye tall at kvadratmeterprisene var høyere i Elverum enn i Kongsvinger for fjorårets boligsalg.

For første gang viser Eiendom Norges boligprisstatistikk kvadratmeterpriser for ulike boligtyper i de største kommunene i Innlandet. Statistikken baserer seg på salg av bruktboliger formidlet av meglere og annonsert gjennom Finn.no i 2018.

Fem prosent foran Kongsvinger

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser i Elverum var høyere enn i Kongsvinger for både eneboliger, rekkehus og leiligheter. Men forskjellen er langt fra så stor som den var før Kongsvingers prisvekst tok av for flere år siden. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for solgte eneboliger i Elverum lå på 18 709 kroner i fjor, mot 17 963 i Kongsvinger. Det mangler i størrelsesorden fem prosent på at Kongsvinger passerer Elverum.

 

 

- Siste fem år har boligprisene steget med 52 prosent i Kongsvinger og 18 prosent i Elverum. Jeg ser ingen dramatikk i den forskjellen. Det er heller snakk om en naturlig utjevning mellom to byer som normalt skal ha omtrent lik attraktivitet for boligkjøpere. Elverum har tradisjonelt vært mer attraktivt enn Kongsvinger, men Kongsvinger har kortere reisevei til Oslo, som betyr mer og mer, sier salgsleder Thomas Rusten i EiendomsMegler 1 Elverum.

 

 

Rusten påpeker at det er mange positive sider ved moderate boligpriser.

- På den ene siden er boligpriser et mål på attraktivitet for boligkjøpere og tilflyttere. Men på den andre siden kan moderate boligpriser også bidra til å trekke tilflyttere til Elverum. Foreløpige tall for befolkningsutvikling for 2018 viser ny vekst i innbyggere i Elverum, etter to svake år. Kongsvinger derimot fikk færre innbyggere, sier Rusten.

Elverum har naturlige fortrinn for boligutvikling sammenlignet med mange andre steder.

 - Elverum har god tilgang på mulige tomteområder sammenlignet med for eksempel Hamar, som stenges inne av dyrket mark og Mjøsa. Ny riksvei 3/25 vil gi kortere reisetid til Oslo, og det er også håp om framtidig direkte InterCity-tog fra Elverum til Oslo. Begge deler vil kunne bidra til å øke Elverums attraktivitet betraktelig. Vi har mulighet til å ta i mot mange nye innbyggere uten at boligprisene går rett i taket, sier Rusten.