Gjøvik var jevndyrt med Hamar og Lillehammer

Tekst: Øystein Krogsrud. Foto: .
Januar 2019: Leiligheter som ble solgt i Gjøvik i fjor hadde nesten samme kvadratmeterpris som i Lillehammer og Hamar. For eneboliger og rekkehus var kvadratmeterprisene klart lavere enn i de andre mjøsbyene.

For første gang viser Eiendom Norges boligprisstatistikk kvadratmeterpriser for ulike boligtyper i de største kommunene i Innlandet. Statistikken baserer seg på salg av bruktboliger formidlet av meglere og annonsert gjennom Finn.no i 2018. De nye tallene gjør det lettere å sammenligne prisene mellom ulike byer.

Gjøvik haler innpå

Boligprisene i Gjøvik har alltid vært regnet som klart billigere enn i de andre mjøsbyene. Men etter sterk prisvekst over flere år er det mye som tyder på at dette bildet kan være i ferd med å endres, i hvert fall for leiligheter. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for solgte leiligheter i Gjøvik i fjor lå på 37 623 kroner, like bak Hamar med 38 523 og Lillehammer med 39 581.

- Selv med disse nye tallene fra Eiendom Norge er det vanskelig å si noe sikkert om prisforholdet mellom mjøsbyene. Vi ser at Gjøviks kvadratmeterpriser er høyest for leiligheter, sammenlignet med Hamar og Lillehammer. Dette kan skyldes at Gjøvik er blitt en universitetsby med pågang av blant annet studenter som kjøper boligen, istedenfor å leie bolig. I tillegg ser vi at flere ønsker å leve urbant i Gjøvik sentrum, sier salgsleder Camilla Hveem i EiendomsMegler 1 Gjøvik.

 

Presses ut til Toten?

Eiendom Norges boligprisstatistikk viser ikke tall for Østre og Vestre Toten grunnet for få omsetninger. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid gjennomsnittlige kvadratmeterpriser på i overkant av 15 000 kroner for eneboliger solgt i både Østre og Vestre Toten i fjor, som er rundt 5 000 kroner under Gjøvik. Både Østre og Vestre Toten hadde klart høyere befolkningsvekst enn Gjøvik i fjor, og Vestre Toten hadde høy befolkningsvekst for andre året på rad, basert på foreløpige tall for 2018 fra Statistisk sentralbyrå.

- Den mangeårige høye prisveksten på boliger i Gjøvik kan ha bidratt til at Østre og Vestre Toten hadde høy befolkningsvekst i fjor, mens Gjøvik hadde den laveste befolkningsveksten siden 2001. Vi ser at flere førstegangskjøpere velger Vestre og Østre Toten hvor de føler de får mere for pengene, sier Hveem.