Litt mer normalt i Hamar

Tekst: Øystein Krogsrud. Foto: Ricardo Foto.
De siste årene er boligene i Hamar solgt så raskt at kjøperne knapt har fått tenkt seg om. Nå er boligmarkedet gått fra svært opphetet til litt mer normalt.
Boligene i Hamar har aldri blitt registrert solgt så raskt som de siste to årene. I et kvartal solgte EiendomsMegler 1 Hamar sju av ti boliger dagen etter første visning. Så sent som i siste kvartal i fjor ble boligene i Hamar solgt tredje raskest av alle kommuner i Norge.

- Vi ser at salgstiden har gått fra ekstremt kort til litt mer normal i første kvartal i år. For boligmarkedet som helhet er det positivt at Hamar nå er tilbake med litt høyere salgstid enn Oslo. Riktignok ser vi at salgstiden gikk litt ned igjen i april, men ikke så lavt som i fjor høst, sier salgsleder Nina Dæhli i EiendomsMegler 1 Hamar.
 

Flere boliger å velge mellom

Nå er det også blitt litt flere boliger å velge mellom for boligkjøpere i Hamar.

- De siste årene har det i perioder vært svært få bruktboliger å velge mellom for boligkjøpere i Hamar. Hittil i år har boligkjøperne i Hamar hatt litt mer å velge mellom. Også her ser vi at april ble en sterk måned, og de neste månedene vil vise hvilken retning vi skal, sier salgslederen.

Prisvekst nærmere lønnsutviklingen

Veksten i Hamars boligpriser er ikke lenger like galopperende som før. 

- Boligprisene i Hamar økte med 3,7 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Det er litt lavere enn Oslo, men litt høyere enn både Norge, Gjøvik og Lillehammer. Fordelen med en prisvekst på linje med lønnsutviklingen er at den blir forutsigbar og bærekraftig. I april hadde Hamar med Stange høyest sesongjustert prisvekst blant alle større byer i Norge. Det blir spennende å se om det vedvarer, eller om det var et mer tilfeldig utslag en enkelt måned, sier Dæhli.

Høyest i Innlandet

Kvadratmeterprisene i Hamar og Lillehammer er høyest i Innlandet. 

- Hamar ligger ganske mye over Stange og Ringsaker, og litt under sammenlignbare byer som Moss og Tønsberg. Det kan tyde på at Hamar er ganske riktig priset. Vi ser imidlertid at det er svært høy vekst i innbyggere og arbeidsplasser i aksen mellom Oslo og Hamar. Det er ikke utenkelig at Hamar over tid kan bli mer attraktivt enn både Moss og Tønsberg, sier salgslederen.