Distriktene øker mer enn bykommuner

Tekst: Øystein Krogsrud. Foto: .
Distriktskommunene i Hedmark og Oppland har høyere boligprisvekst enn flere av bykommunene. EiendomsMegler 1 Hedmark tror prisveksten kommer fra undervurderte tettsteder.
- I Innlandet er vi svært opptatt av befolkningsutviklingen på kommunenivå. I fjor sank innbyggertallet i 32 av 48 kommuner i Hedmark og Oppland. I hovedsak er det svak befolkningsutvikling i alle kommuner unntatt Hamarregionen, Lillehammer, Gjøvik, Toten og Jevnaker. Det finnes unntak som for eksempel Trysil. Vi må grave dypere for å finne svaret på hvorfor distriktskommunene har høyere prisvekst enn flere av bykommunene, sier administrerende direktør Magnus Aasen i EiendomsMegler 1 Hedmark. 

Sjekket delområder og tettsteder

EiendomsMegler 1 har sjekket hvordan det ligger an med de 103 tettstedene og 185 delområdene i Innlandet. Delområder og tettsteder er mindre geografiske områder i kommunene. I fjor var det vekst i innbyggertallet i 63 av 103 tettsteder i Innlandet. 

- Det gir et motsatt inntrykk enn på kommunenivå. I skogkommunen Stor-Elvdal har det vært netto fraflytting hvert år siden 2008. Men det levende tettstedet Koppang i Stor-Elvdal har beholdt sine 1150 innbyggere de siste ti årene, sier Aasen.

Hvor stiger boligprisene?

Prisstatistikken viser høyere prisvekst i distriktene i Hedmark og Oppland enn i flere bykommuner. Men statistikken sier ikke hvor i distriktene prisene stiger.  

- Vi mener det er ganske opplagt at veksten må stamme fra de mange tettstedene som overlever eller blomstrer, sier meglersjefen.

Tettstedet Flisa har økt innbyggertallet siden ti år tilbake, men kommunen Åsnes har kun tre år uten fraflytting siden år 2000. Tettstedet Segalstad bru i Gausdal kommune passerte 1000 innbyggere i fjor, opp fra 894 i 2013. Gausdal kommune derimot har hatt nedgang i fire av de fem siste årene. 

- Det finnes flere blomstrende tettsteder man nesten aldri hører om. I mange av disse tettstedene må prisveksten være klart høyere enn i flere av byene i Innlandet. Det er tettstedene som holder liv i distriktene selv om innbyggertallet i distriktskommunene faller, sier Aasen.