Stange har høyest tilflytting

Tekst: Øystein Krogsrud. Foto: Ricardo Foto.
Stange har hatt høyest tilflytting i Hedmark to år på rad. Likevel har kommunen hatt svakest prisutvikling for boliger det siste året. Nå spår EiendomsMegler 1 Stange en opptur
Ingen kommuner i Hedmark har hatt høyere prosentvis tilflytting enn Stange hvert av de to siste årene. Hamar og Ringsaker kommer nærmest, men klart bak Stange. Likevel er Stange det eneste området i Hedmark med et lite prisfall på boliger det siste året, ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk. 

- En prisnedgang på 0,5 prosent det siste året er så lite at det ikke bør bekymre noen. Det er likevel overraskende tatt i betraktning den sterke tilflyttingen. Vi tror Stange kan få høyest prisvekst i Hedmark i løpet av de neste årene, sier salgsleder Glenn Kristen Strand i EiendomsMegler 1 Stange.

Tilflytting skyldes attraktivitet

Stange fikk en netto innenlands tilflytting på rundt en prosent både i 2017 og 2018. Det vil si at innflyttere minus utflyttere utgjorde rundt en prosent av antall innbyggere. Til sammenligning var tilsvarende en halv prosent for Hamar i 2018. 

- Høy tilflytting gir økt etterspørsel etter boliger med mulig press på boligprisene. I Stange er dette motvirket av høy boligbygging over flere år. Høy tilflytting er også et uttrykk for en attraktivitet som gir høyere betalingsvilje. Vi tror denne faktoren vil bidra til relativt høy prisvekst på boliger i Stange de neste årene, sier salgslederen.

Tilflytting skyldes ikke Oslo-pendling

Det er ikke pendling mot Oslo som gir Stange høy tilflytting.

- Antall pendlere fra Stange i retning Oslo har ikke økt nevneverdig de siste årene. Antall pendlere fra Stange til Hamar har økt mye mer. Likevel mener vi at nærheten til Gardermoen og Oslo er en viktig årsak til høy tilflytting. Vi ser de samme trekkene flere andre steder med samme reiseavstand til Oslo. Nærheten til Oslo og Gardermoen betyr mye både for jobb og privat uten at Oslo eller Ullensaker er registrert arbeidssted. Dette vil forsterkes med dobbeltspor fra Stange til Oslo, sier Strand.

Stange sentrum og Ottestad vokser

Befolkningsveksten i Stange har kommet rundt Stange sentrum og i Ottestad de siste ti årene.

- Det er fem såkalte delområder i Stange kommune. De siste ti årene har det vært nærmere 20 prosent befolkningsvekst i delområdene Stange og Ottestad, mens det har vært ganske flatt i Romedal, Vallset/Åsbygda og Tangen. Vi tror disse forskjellene vil forsterkes ytterligere de neste ti årene. Ottestad blir løftet sammen med Hamar, mens Stange sentrum vil få en byutvikling som ligner det vi har sett i Brumunddal. Vi tror begge deler vil bidra til relativt høyere prisvekst i Stange kommune, sier salgslederen.