Foto av Rune Bertelsen

Nordmenn ser lyst på økonomi og boligmarked

Tekst: Kristin Larsen. Foto: Jon Arne Tjelta.
I følge vår kvartalsrapport Boligmeteret, er det sterk tro blant nordmenn på vår økonomiske fremtid. Det er gode nyheter for boligmarkedet!
Boligmarkedet er et langsiktig marked, hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger til fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen.

Etter en periode med prisøkning opplevde boligmarkedet et prisfall i mai. Naturlig nok viser den nye kvartalsundersøkelsen vår en nedgang i forventningene til prisvekst på landsbasis, men i Stavanger er de fortsatt optimistiske til prisstigningen, selv om regionen lenge har vært preget av et utfordrende boligmarked.

– I følge vår kvartalsrapport tror hele 54 prosent at boligprisene vil stige det kommende året, og det er gledelig å se optimismen i regionen, sier Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1 Sør-Vestlandet.

Selv om forventningene til prisvekst i boligmarkedet synker de fleste stedene i landet, har nordmenn generelt positive forventninger til egen økonomi. I følge Boligmeteret har hver tredje nordmann forventninger til at egen økonomi skal forbedres det neste året. Den sterkeste optimismen finner vi i Stavanger/Sandnes-området og i Tromsø. På begge steder forventer så mange som fire av ti (41 prosent) en bedring i egen økonomi, og i Stavanger sier 26 prosent at økonomien har blitt bedre de siste månedene.

En annen viktig indikator for utviklingen i boligmarkedet er folks forventning til rentenivået, og her er det en stor endring sammenliknet med resultatene fra målingen i første kvartal. På landsbasis har andelen som tror vi har høyere renter om et år gått ned fra 46 prosent til 32 prosent, sammenliknet med forrige måling.

– Så lenge en stor andel av husholdningene fortsatt forventer bedre tider, er det ingenting som tyder på at bremsene i boligmarkedet settes på for fullt, sier Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1 Sør-Vestlandet.


Du kan lese nyeste utgave av Boligmeteret her.

Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1 av Prognosesenteret AS.