Kåre Mæland

Boformer i Norge

Foto: Jon Arne Tjelta.
Den 21. juli i 2018 kom Statistisk Sentralbyrå ut med en oppdatert statistikk for Familie og husholdninger i Norge. Vi har gjort et lite dypdykk i statistikken for å se hvilke boformer som er vanligst.

De nye tallene viser at per 1. januar 2017 var det 2.377.000 privathusholdninger i Norge, og at det bodde i gjennomsnitt 2,19 personer i hver av disse husholdningene. 

To er vanligst

Det er vanligst å bo i en husholdning med to personer. Hele 28 % av Norges befolkning gjør dette. Barnefamilier finnes det også mange av; 636.100 familier har barn under 18 år, og gjennomsnittlig bor det 1,75 barn per familie. De siste tiårene har husholdninger som består av én person økt gradvis, og den gjennomsnittlige størrelsen på husholdningene har sunket. I dag bor 17 % av alle i landet vårt alene.

En nærmere kikk på barnefamilier og kjernefamilier

Litt mer enn 80 % av alle barnefamilier har ett eller to barn, men familiestørrelsen varierer sterkt mellom de ulike delene av landet. Det er flest familier med kun ett barn i Finnmark og Oslo – nesten 50 %, faktisk. I andre enden av skalaen ligger Sogn og Fjordane, som har 1,9 barn per familie. Her har 5 % av familiene minst fire barn eller mer. I kjernefamiliene er hele 70 % gift med hverandre, mens de resterende er samboere. For barn som kun bor sammen med én av foreldrene, er 80 % av disse barna registrert som bosatt hos mor.

Unge voksne og eldre bor oftest alene

For alle som over 16 år, er det nesten like mange menn og kvinner som bor alene (menn 21,6 % og kvinner 21,7 %). Men her er det store variasjoner innen de forskjellige aldersgruppene. For både kvinner og menn er det en topp i andelen som bor alene i begynnelsen av 20-årene; En tredjedel bor alene i denne aldersgruppen.

For kvinner er det vanligst å bo alene når man er gammel eller ung, mens når kvinner er rundt 40 år, er det under 10 % som bor alene. Menn bor mest alene i slutten av 30-årene; 20 % av mennene bor da alene, og dette er nesten uforandret helt opp til 75-årsalderen. Samlivsbrudd er en del av forklaringen på at det er mer vanlig for middelaldrende menn enn kvinner å bo alene. Barna blir som regel boende hos moren. Fra 60 år og oppover er det mer vanlig for kvinner å bo alene enn for menn. En av grunnene til dette er at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn sine noe eldre ektemenn.

Færrest aleneboere i vest og sør

I Oslo, Trondheim og Bergen bor over 20 % alene. Lavest andel med aleneboende finner vi i byenes omlandskommuner, samt i de fleste kommunene langs kysten fra Agder til Vestlandet.

Kilde: SSB

Tenker du på å flytte? Vi har flere tusen boliger til salgs akkurat nå!

Finn din bolig