Dette tror vi om boligåret 2017:

Tekst: Tonje Pedersen. Foto: Istock (illustrasjonsfoto).
Vi har lagt et tøft år bak oss og kan se framover med forsiktig optimisme. Hvordan blir boligprisene? Tør vi kjøpe før vi selger? Går rentene opp eller holder de seg lave? Ekspertene oppsummerer og spår boligåret 2017.
Rune Bertelsen,
Regionsjef EiendomsMegler 1:


Rune Bertelsen, Regionsjef EiendomsMegler 1. (Foto: Jon Arne Tjelta).

– 2016 begynte fryktelig tregt. Første kvartal i fjor er nok det tyngste meglerne har hatt på 25 år. Dette skapte en usikker stemning. Mange slet med å selge boligene sine, og prisene måtte justeres ned. Etter påske livnet det heldigvis litt til, men det går jo dessverre tregere opp enn ned. Totalt gikk prisene ned med 3,5–4 prosent.

Enkelte kjente nok dette mer enn andre. Nye blokk-leiligheten utenfor sentrum gikk ned med hele 15–20 prosent, og det tok i gjennomsnitt hundre dager å selge en slik bolig.

Oppover

– Høsten 2016 var bedre enn høsten 2015. Dette viser at vi går sakte, men sikkert, opp igjen. Det er ingenting som tyder på at vi får en boom i 2017, men jeg tror at vi vil oppleve en prisstigning med et par prosentpoeng opp.

Nybygg

– Mange utbyggere har brukt tiden godt. De har utviklet og bygget endel kjekke ting, og mange nybygg blir klare for salg i 2017. Dette er jeg veldig spent på. Et godt boligmarked er avhengig av et godt arbeidsmarked, og regionen har vist at den kan omstille seg. Det vil bli tøffe tak i 2017 også, men lyspunktene vil komme tettere.

Trygghet

– I tøffe tider er det mye psykologi. Vi blir trygghetssøkende og vil vite hva vi har. I fjor ville 70 prosent selge boligen før de kjøpte noe nytt. Nå tror jeg at vi blir noe modigere, selv om trygghet fortatt blir viktig.

Kyrre M. Knudsen,
Sjeføkonom SR-Bank:


Kyrre M. Knudsen, Sjeføkonom SR-Bank. (Foto: Jan Inge Haga).

Oljeprisen

– Inngangen til 2016 var veldig krevende for Rogaland. Oljeprisen begynte lavt, og det var stor usikkerhet i hele regionen. Etter sommeren begynte det gradvis å snu. Konjunkturbarometeret for september viste at markedet var på et nøytralt nivå, og mange kunne puste lettet ut. Det er veldig gledelig å se at oljenedgangen avtar i styrke, og at bedriftene igjen kan planlegge framover.

Sysselsetting

– Vi har lagt den store nedbemanningsbølgen bak oss, og bedrifter vil igjen øke sysselsettingen. Folk har sett at de fleste tross alt er i jobb, og at vi har klart oss gjennom dette. For de som har jobbet hele tiden, vil de faktisk ha bedre økonomi enn før. De har lave renter og litt høyere lønn. Det har vært en veldig krevende situasjon for de som har mistet jobben, men de skal heldigvis ikke dra langt for å få ny jobb. Denne situasjonen er lokal og gjelder nesten utelukkende for Rogaland. Resten av landet går veldig bra.

Omstilling

– For fire år siden vokste alt altfor raskt, og vi tapte konkurransekraft. Med lavere kronekurs og rentenedgang blir vår konkurranseevne styrket. Hotellene kan gi lavere priser og turismen øker. Boligprisene er nå 30 prosent lavere enn i Oslo. Det gjør at folk igjen kan etablere seg i Stavanger. Denne omstillingen måtte vi gjennom for å gjøre Rogaland bærekraftig igjen.

Økonomien i 2017

– Jeg tror på uendret styringsrente, og at rentene vil ligge omtrent på samme nivå som i dag. Først i 2018 tror jeg rentene vil øke igjen. Norsk økonomi er på bedringens vei, og optimismen er tilbake. Nå kan vi senke skuldrene litt igjen og tenke at vi klarte det. Vi har lave oljepriser og færre oljejobber, men vi klarte det. Oljesatsingen har krevd alt fokus i denne regionen. Kanskje kan vi bli en region som også kan utnytte alle de andre ressursene vi har – havbruk, sjømat, turisme og teknologi.

Jan Friestad,
Konserndirektør personkundemarkedet SR-Bank:


Jan Friestad, Konserndirektør personkundemarkedet SR-Bank. (Foto: Jan Inge Haga).

God kontroll

– Boligrentene ligger på et historisk lavt nivå og bidrar til god økonomi for folk flest. I et mer urolig arbeidsmarked har lave renter særlig vært til hjelp for folk som har mistet jobben eller gått ned i lønn. Mange har vært vant med høyt forbruk og oljesmurte lønninger. Nå har flere opplevd lønnsnedgang og må justere utgiftene. Vi har hjulpet en del kunder med avdragslette, men i det store og det hele ser vi at de fleste har god kontroll på egen økonomi.

Privatøkonomi 2017

– Rentene holdes lave, selv om jeg tror bunnen for boliglånsrenter var i 2016. Fastrentene har begynt å gå opp. De som har høy belåning og ikke vil tåle en større renteøkning bør vurdere fastrente, selv om det sjelden er lurt å binde alt. I Norge har de aller fleste flytende lån, og det er jo normalt billigst i det lange løp. Men du må tåle at de kan gå noe opp. Sett av litt ekstra, eller betal litt mer ned på lånet, nå når rentene er lave. Hvis vi lærer oss å ikke bruke alt, blir det lettere å møte renteendringer når de kommer.

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten flater ut, og flere bedrifter ser lyst på framtiden. Vi håper at arbeidsledigheten går noe ned, spesielt med tanke på de yngste ledige. Kjøp bolig ut fra den livsfasen du er i. Ikke spekuler på endringer i markedet. Husk at du kjøper og selger i samme marked. De med stabile arbeidsplasser får god økonomi i 2017.

Egenkapital

– Selv om vi kan gjøre noen unntak, setter nasjonale retningslinjer krav om at egenkapitalen ved kjøp av bolig fortsatt skal ligge på minimum på 15 prosent. Nytt i 2017 er også at man ikke kan låne mer enn fem ganger inntekt. Det er gode huskeregler når du skal regne ut hvor dyrt hus du kan kjøpe.

Knut Sirevåg,
administrerende direktør i EiendomsMegler 1 SR Eiendom AS:


Knut Sirevåg, Administrerende direktør i EiendomsMegler 1 SR Eiendom AS.

2016 for EiendomsMegler 1

– 2016 har vært et utfordrende år for bransjen og oss i EiendomsMegler 1. Vi er en bedrift med mye folk, og markedet har skrumpet inn. Vi har tatt grep og trimmet litt ned, men har heldigvis ikke vært hardest rammet. Det har vært en krevende situasjon for hele regionen og også tøft for oss og meglerne våre. Alle må jobbe hardere, holde flere visninger og gi mer for hvert salg. Nå går vi inn i det nye året med et bedre marked. Prisnedgangen har nådd bunnen, og prisene vil gå noe opp.

Arbeidsmarkedet

– I fjor var fire av 10 redde for arbeidsplassen sin. Nå er vi vant med at arbeidsledigheten ligger på fem prosent, men det betyr jo at 95 prosent av arbeidsstyrken fortsatt er i jobb. Vi tror at folk får bedre tro på egen situasjon i dette nye året.

Investering i ny bolig

– Hvis du har banken med deg og tenker at du skal bo lenge i den nye boligen, så tror vi at dette er en god tid å kjøpe på. Nå er boligprisene i Stavanger-regionen lavere enn de andre byene, og du finner mye bra til salgs til forholdsvis gode priser. I Oslo-området er situasjonen en helt annen. Der har de boligmangel og veldig høye priser. Det blir lenge til vi ser slike priser i denne regionen.

Framover

– Om ett år tror jeg at vi nærmer oss en normal situasjon der boliger blir solgt med en normal omsetningstid på rundt en måned. Det betyr at antall enheter som blir solgt skal opp 10 prosent, og at vi selger raskere.