Fornøyde ansatte

Norges beste arbeidsplass for tredje år på rad

Tekst: EiendomsMegler 1 . Foto: EiendomsMegler 1 .
Med våre prestasjonskontor i Møre og Romsdal, og Trøndelag har vi nok en gang klatret helt til topps i Norge. I 2018 er det 15. gang utmerkelsen deles ut i Norge og det har aldri før vært flere nominert til utmerkelsen.

I konkurranse med 201 organisasjoner med til sammen over 22 000 medarbeidere fra en rekke ulike bransjer har det internasjonale analyse- og rådgivningselskapet Great Place to Work, kåret Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, med våre 280 ansatte fra Volda i sør til Rørvik i nord, til Norges beste arbeidsplass for tredje år på rad.

Det siste året har vi jobbet knallhardt for å forbedre de små detaljene som skal gjøre oss enda mer attraktive, enda mer produktive, og enda mer konkurransedyktige. Vi representerer en bransje som spås en utfordrende fremtid, dersom vi ikke fornyer oss. Vi står i omfattende digitale endringer, men like viktig som ny teknologi er menneskelig adferd og profesjonelle medarbeiderskap.

Økt prissensitivitet hos forbruker, fallende marginer, automatisering, selvbetjenings-løsninger og tilbudsoverskudd av både meglere og meglerforetak skaper en skjerpet konkurranse. For å møte kundens forventinger er det avgjørende å videreutvikle våre tjenester og våre mennesker. Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring er ikke en kampanje som ligger i hendene på eksterne konsulenter. Eierskapet til kontinuerlig forbedring er en del av vår kulturen. Men vi har gjort organisatoriske grep som forsterker kulturen for kontinuerlig forbedring.

For oss har samarbeidet med Great Place To Work vært et slikt grep. Vårt samarbeid med Great Place To Work handler ikke om å vinne kommersielle kåringer. Det handler om å vinne konkurransen mot seg selv. Selv om vi de siste årene har skåret høyt på den årlige medarbeiderundersøkelsen, finner vi hvert eneste år forbedringspotensial. Vår evne til å identifisere forbedringspotensial, sette inn rett tiltak og måle fremgang er vår viktigste prestasjon i samarbeidet med Great Place To Work.

Gjennom årlige medarbeiderundersøkelser måler vi ansattes indre motivasjon gjennom de fem dimensjonene troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. Hvert år leverer vi også en kulturrevisjon til Great Place to Work. Kulturrevisjonen beskriver hvordan vi jobber med oppfølgingen av den årlige medarbeiderundersøkelsen på alle nivå i organisasjonen. Great Place To Work analyserer revisjonen for å evaluere vår tilnærming til organisasjons- og lederutvikling. Det at vi tvinges til å skrive en årlig kulturrevisjon gir oss strukturert innsikt i egen organisasjonsutvikling. At eksterne aktører som Great Place To Work ser oss i kortene og evaluerer vår årlige kulturrevisjon er svært lærerikt.

Ta gjerne en titt på vår kulturrevisjon her

NTNU samfunnsforskning og IRIS forsket i 2011 på hvilke egenskaper en bør forsøke å utvikle over tid, for å fremme en kultur for kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet innovasjon. NTNU samfunnsforskning fant at virksomheter som har lyktes med medarbeiderdrevet innovasjon preges av engasjement, tillit, trygghet, samarbeidsorientering, stolthet, toleranse, utviklingsorientering, autonomi og åpenhet. Det er sammenfallende med dimensjonene Great Place To Work måler i vår medarbeiderundersøkelse og i vår årlige kulturrevisjon.

Arbeidsglede og Great Place To Work er viktig for oss, både fordi glede i seg selv har en verdi, men også fordi det er en klar sammenheng mellom utviklingsengasjement, resultater, måloppnåelse og opplevd arbeidsglede. Dette setter oss i stand til å levere en enda bedre tjeneste til deg som skal kjøpe eller selge bolig.

Les gjerne mer om hvordan vi jobber med medarbeiderdrevet innovasjon her

Tar tak sammen

For å skape en god arbeidsplass må vi jobbe sammen. Det krever engasjement og tett samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ingen jobber på et Great Place To Work. Alle er med på å skape en Great Place To Work og alle spiller hovedrollen i sitt eget arbeidsmiljø.

Hvordan møter du dine kollegaer på jobb? Hvordan omtaler du dine kollegaer og din arbeidsgiver? Er du oppriktig? Hvordan lytter du? Våger du å dele kompetanse - gjøre andre god? Hva er det som skaper mening i din arbeidshverdag og hvordan kan du bidra til å skape mening for andre?

Det gjør noe med et arbeidsmiljø når medarbeiderundersøkelsen viser at:

96 % av dine kollegaer gleder seg til å gå på jobb hver dag.
92 % av de ansatte sier at ledelsen søker og svarer oppriktig på forslag og ideer.
93 % av de ansatte sier at "mitt arbeid betyr noe spesielt for meg, det er ikke bare en jobb".
94 % av de ansatte føler seg stolte når de ser på hva vi har oppnådd på jobb. 
95 % av de ansatte sier at "her viser vi omsorg for hverandre".
95 % av de ansatte sier at medarbeiderne her er villige til å yte noe ekstra for å få jobben gjort
97 % av de ansatte sier at ledelsen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt uten å se dem over skulderen.

Yrkesstolthet og arbeidsglede er ikke noe du kan bestille, men noe du kan være med å skape. For eksempel ved å være faglig dyktig og engasjert i dine oppgaver og ved å være en redelig og konstruktiv medarbeider. Profesjonelle medarbeidere tar initiativ og står på ekstra når det trengs. De tenker nytt og holder seg faglig oppdatert innen sitt felt.

Profesjonelt medarbeiderskap handler også om å bygge og utvikle gode relasjoner. Om å gi omtanke og støtte til kollegaer i tøffe situasjoner - og om å glede seg over andres resultater og handlekraft, heller enn å gremmes. Sist, men ikke minst, handler profesjonelt medarbeiderskap om å involvere andre og å dele av egen kompetanse.

Hvordan får vi så en arbeidsplass med profesjonelle medarbeidere? En arbeidsgiver kan ikke bare kreve profesjonelle medarbeiderskap av sine ansatte uten å legge til rette for det. Grunnsteinene i profesjonelle medarbeiderskap er åpenhet og tillit, ansvarsdeling og tydelige mål. For å skape en god og effektiv arbeidsplass må vi jobbe sammen, og det fordrer engasjement og tett samspill mellom medarbeidere og ledelse.

Profesjonelle medarbeiderskap er nøkkelen til nødvendig omstilling, gode læringsmiljø, trygge arbeidsplasser, måloppnåelse og trivsel. Men det er også nøkkelen til å bli en god og uunnværlig ansatt.

Arbeidsglede og gode relasjoner er ikke bare viktig for trivsel og resultat. Positive relasjoner fremmer også kritisk og kreativ tenkning. Positive relasjoner innbyr til økt deltagelse, initiativ og fremme både motivasjon og god selvfølelse. Gode relasjoner skaper tilhørighet og gir reduksjon i fravær. Alt dette er med på å skape en kultur som gir bedre læringsprosesser, hvor initiativ til forbedring og utvikling er sentralt.

Gå ut og skap din egen arbeidsglede gjennom relasjoner og arbeidsoppgaver som gir deg flytopplevelser. Arbeidsglede er smittsomt og vi mennesker ønsker helt intuitivt å omgås mennesker som utstråler positive følelser. Ta vare på ditt konkurransefortrinn: Dine relasjonelle evner og ditt engasjement!

"Det er relasjoner som er grunnen til at vi er her. Det er det som gir livene våre mål og mening. Det er det livene våre handler om."
Professor Brene Brown ved universitetet i Houston.

I årets medarbeiderundersøkelse fikk vi hele 82 kommentarer på det åpne spørsmålet "Er det noe unikt eller usedvanlig ved arbeidsplassen din som gjør den til et meget godt sted å arbeide?" Ta gjerne en titt på hva våre ansatte sier her!