Hurra! Vi er fortsatt Norges beste arbeidsplass

Foto: EiendomsMegler1 Midt-Norge.
For fjerde år på rad har EiendomsMegler 1 Midt-Norge blitt kåret til Norges beste arbeidsplass. Det er en bekreftelse på at våre 270 ansatte fra Ørsta i sør til Rørvik i nord har skapt et unikt fellesskap, hvor ansatte opplever mening, mestring og medbestemmelse i egen arbeidshverdag.
  • Samhold, teamfølelse og profesjonelle kollegaer. Fokus på faglig kompetanse og kontinuerlig forbedring.
  •  Respekt for den jobben alle ansatte gjør.
  •  En felles salgskultur der alle jobber mot samme mål og er flink å involvere alle medarbeidere. Læringsmiljøet er tilpasset alle i ulike program. Her kan alle lykkes om de vil!

Sitatene er hentet fra årets medarbeiderundersøkelse i EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Det er relasjonene og samspillet på arbeidsplassen som skaper kulturen for et lærende, utviklende og godt arbeidsmiljø. Gjennom vårt samarbeid med det internasjonale analyse- og rådgivningselskapet, Great Place To Work, som står bak kåringen, gjennomfører vi både årlig medarbeiderundersøkelse og kulturrevisjon.

Dokumenterer vår unike kultur

Hvert år må alle foretak utarbeide en økonomirevisjon, mens kulturrevisjon er frivillig. Vi tror at våre ansatte er den viktigste driveren for å nå overordnede mål, og har derfor en årlig gjennomgang av hva vi tilbyr av strukturer og prosesser for å skape mening, mestring og medbestemmelse gjennom året. 

Kulturrevisjonen er et omfattende dokument på over hundre sider hvor du kan lese om kulturens byggesteiner. Her beskriver vi praktiske eksempler og strukturer, for eksempel hvordan vi jobber med inspirasjon, ansettelser, feiring, opplæring, utvikling, kommunikasjon og lytting.

Kulturrevisjonen besvarer en rekke åpne spørsmål som hjelper oss å forstå hva som faktisk gjøres og hva som er særegent ved vår kultur. Her beskrives det som er hverdagslig og det som er unikt med vår praksis og med våre ulike utdanningsprogrammer. Vår praksis og vår kultur påvirker våre ansattes liv, og sammenhengene blir lettere å forstå gjennom kulturrevisjonen.

Alle spiller hovedrollen

«Fantastiske kollegaer som tar vare på hverandre og drar i samme retning! Ønsket alle har om å yte ekstraordinær innsats for bedriften føler jeg er helt unikt.»

«Det jeg ser på som unikt med min arbeidsplass er først og fremst samholdet blant alle ansatte, som bidrar til et meget godt arbeidsmiljø og arbeidslyst. I tillegg har vi de beste folka til å utføre tjenestene vi tilbyr.»

Våre grunnsteiner er åpenhet og tillit, ansvarsdeling og tydelige mål. For å skape en god arbeidsplass må vi jobbe sammen, og det krever engasjement og tett samspill. Ingen jobber på et Great Place To Work. Alle er med på å skape en Great Place To Work og alle spiller hovedrollen i sitt eget arbeidsmiljø.

Arbeidsglede og gode relasjoner er ikke bare viktig for trivsel og resultat. Positive relasjoner fremmer også kritisk og kreativ tenkning. Positive relasjoner innbyr til økt deltagelse, initiativ og fremmer både motivasjon og god selvfølelse. Gode relasjoner skaper tilhørighet og gir reduksjon i fravær. At vi i fjor hadde et samlet sykefravær på 2,6 prosent bekrefter dette.

«Alle disse herlige gale menneskene får meg til å føle meg normal.»


Lucie Katrine Sunde-Eidem
HR-direktør