Moderat stigende boligpriser i nord

Tekst: Mali A. Arnstad. Foto: EiendomsMegler 1 .
I Nord-Norge steg boligprisene med 0,4 prosent i mars. Og Bodø er fortsatt vekstvinner.

Boligprisene stiger moderat i Nord-Norge som helhet, med fortsatt vekst både i Bodø og Tromsø. Det viser en oversikt fra Eiendom Norge. På landsbasis steg prisene med 0,7 prosent, og det ble solgt 18 prosent flere boliger i år enn i mars i fjor. 

Øker mest i Bodø
I Nord-Norge steg boligprisene med 0,4 prosent i mars. Den største veksten er i Bodø med 0,6 prosent. Prisene i Tromsø steg med 0,2 prosent. 

- Prisveksten i nord tilskrives hovedsakelig tallene fra Bodø. Formidlingstiden er også lavest her, det tok 34 i dager i snitt å selge en bolig i Bodø i mars. Til sammenligning tok det 56 dager i Tromsø, sier administrerende direktør Kristin Amundsen i EiendomsMegler 1 Nord-Norge. For Nord-Norge som helhet tok det 67 dager.

Totalmarkedet har økt
For Nord-Norge som helhet er 12-månedersveksten høyere enn ellers i landet, noe tallene fra Bodø bidrar sterkt til – hvor vi har 4,4 prosent økning siste 12 måneder. Forrige måned viste også sterk utvikling i Bodø, men veksten ser ut til å avta noe nå. 

- Det er solgt flere boliger i Nord-Norge enn på samme tid i fjor og totalmarkedet har økt. Aktivitetsnivået er høyt og veldig mange velger å legge boligen ut til salgs på vårparten, sier Amundsen. 

God balanse
Den moderate prisveksten som vi nå opplever i boligmarkedet skaper forutsigbarhet. – Totalmarkedet har økt, noe som kan tyde på at både selgere og kjøpere nå tør å ta steget med å bytte bolig. Vi har et stabilt arbeidsmarked, fortsatt lave renter og forventet høy lønnsvekst. Dette gjør at folk føler seg trygg på sine investeringer. Balansen i markedet er god og vi har et stort utbud av boliger som vil bidra til å dempe prisveksten framover, sier Amundsen. 

Tidlig vårslepp
Hittil i år og i mars isolert er det lagt ut flere boliger enn på samme tid i fjor, noe som også kan skyldes at påsken er så seint i år.

- Mange velger å legge ut boligen sin for salg i påsketider. I år er påsken i midten av april og dette kan ha virket til at volumet nå i mars er større enn i fjor. Jeg tror nok vi ser deler av «vårsleppet», og det kommer tidligere enn i fjor, sier Kristin Amundsen. 

Kilde: Boligprisstatistikken for mars fra Eiendom Norge