Boligprisene falt i juli

Tekst: Kristin Amundsen. Foto: Edvard Kristiansen.
En nordnorsk by har allikevel landets største prisvekst sett mot fjoråret. Boligprisene i Nord-Norge gikk ned med 1,4 prosent i juli måned. På landsbasis var reduksjonen på 1,1 prosent.

- Det er sjelden noen dramatikk i en prisnedgang i juli. Nedgangen er helt normal for denne sommermåneden, og er på samme nivå som fjoråret. På landsbasis er veksten moderat i de seks største byene. Dette, i kombinasjon med stor aktivitet, gjør at vi totalt sett fortsatt forventer en moderat prisutvikling i boligmarkedet, sier Kristin Amundsen, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.
 
I Nord-Norge er det fortsatt Bodø som skiller seg ut med positivt fortegn. Byen hadde landets største 12-månedersvekst i juli (vekst målt mot juli i fjor), på hele 4,5 prosent. Det er over dobbelt så stor prisvekst som Oslo. Omløpshastigheten denne måneden var på kun 41 dager i Bodø, noe som er langt unna snittet både i Nord-Norge og i landet for øvrig, som i juli var på 61 dager. 

- Det går altså raskere å selge en bolig i Bodø enn det gjør i for eksempel Drammen og Asker. Meglerne våre merker stor pågang av kunder, både fra de som skal selge og de som skal kjøpe. Bodø er i vinden og tallene fra Boligprisstatistikken stemmer godt med det vi opplever i hverdagen sier Frode Hansen, avdelingsleder for EiendomsMegler 1 i Bodø. 

Kilde: Boligprisstatistikken for juli fra Eiendom Norge