Nordnorsk prisoppgang i januar

Tekst: Morten Tønder Albertsen. Foto: SpareBank 1 Nord-Norge.
I den første måneden av 2019 steg boligprisene i Nord-Norge med 4,2 prosent.

Det viser tallene i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Oppgangen i de nordnorske boligprisene ligger godt over landsgjennomsnittet, som endte på 2,7 prosent i januar.

– Prisoppgangen var omtrent som forventet. Tradisjonelt pleier boligprisene å stige mest de første tre månedene i året. Vi forventer ikke at prisene skal fortsette å stige like mye gjennom hele 2019, sier Kristin Amundsen, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Hun forventer at 2019 vil ende med en moderat prisvekst, og peker på at markedet ser stabilt ut.

– Det ble solgt omtrent like mange boliger i januar i år, som i samme måned i fjor. Det samme gjelder antallet boliger som ble lagt ut for salg. Boligprisene i Nord-Norge er nå 2,9 prosent høyere enn de var i januar 2018. Det tilsvarer omtrent den generelle prisstigningen på varer og tjenester i Norge, forklarer Amundsen.

I Bodø og på Fauske er det imidlertid tegn som tyder på at prisveksten kan bli høyere enn i landsdelen for øvrig.

– Vi ser at Bodø-regionen har landets korteste formidlingstid – altså tiden det tar å få solgt en bolig. Der tar det nå i gjennomsnitt 31 dager fra boligen legges ut for salg, til et bud er akseptert. Til sammenligning tar det 37 dager i Oslo, 42 dager i Bergen, 59 dager i Trondheim og 60 dager i Tromsø, sier Frode Hansen, avdelingsleder for EiendomsMegler 1 i Bodø.

Han peker også på at det i Bodø og på Fauske ble solgt betydelig flere boliger i januar i år, kontra samme måned i fjor.

– I januar 2018 ble det solgt 74 boliger i denne regionen. I år er tallet 99. Vi har hatt stor trykk på boligene vi har lagt ut for salg den siste tiden. Det er mange kjøpere i markedet, det ser vi både på aktiviteten i budrundene og på antall visningsdeltakere. Vi forventer derfor høy fart i markedet de neste månedene både i Bodø og på Fauske, sier Hansen.

Fakta boligprisstatistikken for januar

Endring siste måned
- Tromsø: 4,2 prosent       
- Bodø og Fauske: 4,4 prosent
- Nord-Norge: 4,2 prosent
- Norge: 2,7 prosent

Endring siste 12 mnd
- Tromsø: 2,6 prosent
- Bodø og Fauske: 3,5 prosent
- Nord-Norge: 2,9 prosent
- Norge: 3,6 prosent

Formidlingstid
- Tromsø: 60 dager
- Bodø og Fauske: 31 dager
- Nord-Norge: 69 dager
- Norge: 63 dager

Solgt januar 2019
- Tromsø: 106
- Bodø og Fauske: 99
- Nord-Norge: 417
- Norge: 7.254

Lagt ut for salg januar 2019
- Tromsø: 104
- Bodø og Fauske: 102
- Nord-Norge: 425
- Norge: 6.938

Kilde: Boligprisstatistikken for januar fra Eiendom Norge