Derfor er Bodø i vinden

Tekst: Morten Tønder Albertsen. Foto: EiendomsMegler 1 .
Det siste året har boligprisene i Bodø og Fauske steget mye mer enn i resten av Nord-Norge. Det skyldes enkelt og greit økt boligbygging, mener EiendomsMegler 1.

Ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk for februar har boligprisene i Bodø og Fauske steget med 4,7 prosent det siste året. Den såkalte tolvmånedersveksten er dermed høyere i Bodø-området enn i resten av Nord-Norge. Veksten er også høyere enn i Trondheim, Bergen, og Drammen. På landsbasis var tolvmånedersveksten 3 prosent i februar.

– Prisoppgangen i Bodø og på Fauske er omtrent som forventet. Tallene for februar forsterker bare det bildet vi har sett de siste månedene. Boligmarkedet i Bodø og på Fauske skiller seg klart ut fra resten av landsdelen. Det er her prisene øker mest, og det er her det tar kortest tid å selge en bolig, sier Frode Hansen, avdelingsleder ved EiendomsMegler 1 i Bodø.

Tredobling

Den erfarne eiendomsmegleren har klare tanker om hvorfor boligmarkedet i Bodø har fått så mye vind i seilene. 

-  Vi ser jo en generell positivitet og optimisme i Bodø, både blant folk flest og innenfor næringslivet. Men det er i seg selv ikke nok til å forklare farten i boligmarkedet. Jeg tror vi først og fremst ser resultatet av at det har blitt bygget flere nye boliger i Bodø-området de siste årene, sier Hansen.

De siste fem årene er nemlig boligbyggingen i Bodø tredoblet sammenlignet med årene før. Forskjellen er enorm fra bunnåret 2010, da det bare ble igangsatt 112 boliger i Bodø, og den foreløpige toppen i 2017, med 793 igangsatte boliger.
- I løpet av de siste årene har store prosjekter som Bodø 360, Meierikvartalet og Bryggerihagen blitt ferdigstilt. Dette er prosjekter som har blitt solgt ut på rekordtid. Det har helt tydelig vært stor etterspørsel i markedet etter nye boliger, sier Hansen.

Flere vil kjøpe

Han peker videre på at de nye boligene starter en kjedereaksjon i boligmarkedet.

- De som kjøper nye leiligheter, skal gjerne selge en brukt enebolig. Disse eneboligene passer fint for familiene som har vokst ut av rekkehuset eller leiligheten med tre soverom. Det betyr igjen at det blir rimeligere boliger tilgjengelig for de som vil inn på boligmarkedet for første gang. Og de er det mange av i og rundt Bodø. Det ser vi på presset i leiemarkedet. Det er nå så dyrt å leie bolig, at flere ønsker å kjøpe, sier eiendomsmegleren – og spår at presset i leiemarkedet vil avta i årene som kommer.

- Når stadig flere kjøper egen bolig, blir det færre om beinet i leiemarkedet. Vi har sett den samme tendensen i Tromsø, og jeg tror Bodø også vil oppleve det samme. Leieprisene vil ikke øke like mye de neste ti årene, som de ti foregående, sier Hansen.

For Nord-Norge sett under ett, utviklet boligprisene seg som forventet i februar. Prisene steg med 1,5 prosent fra januar til februar, og er nå 4,1 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

- Tradisjonelt pleier boligprisene å stige mest de første tre månedene i året. Vi forventer ikke at prisene skal fortsette å stige like mye gjennom hele 2019, sier Kristin Amundsen, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Hun forventer at 2019 vil ende med en moderat prisvekst, og peker på at markedet ser stabilt ut. Boligprisene i Nord-Norge er nå 4,1 prosent høyere enn de var i februar 2018.

– Det er solgt omtrent like mange boliger hittil i år, som i samme periode i fjor, men isolert i februar er det lagt ut 9 prosent færre boliger for salg enn i februar i fjor, så vi vil nok fortsatt oppleve rift om boligene, i hvert fall i de mest pressede områdene. Mens det på landsbasis er det lagt ut 4,2 prosent flere boliger for salg i februar, er det motsatt i Nord-Norge, sier Amundsen.

Fakta

Igangsatte boliger i Bodø:

Kilde: BoligMeteret for EiendomsMegler 1 utformet av Prognosesenteret AS

Boligprisstatistikk for februar

Endring siste måned
Tromsø: 1,3 prosent
Bodø og Fauske: 1,5 prosent
Nord-Norge: 1,5 prosent
Norge: 0,5 prosent

Endring siste 12 mnd
Tromsø: 3,5 prosent
Bodø og Fauske: 4,7 prosent
Nord-Norge: 4,1 prosent
Norge: 3,0 prosent

Formidlingstid
Tromsø: 53 dager
Bodø og Fauske: 37 dager
Nord-Norge: 70 dager
Norge: 61 dager

Solgt februar 2019
Tromsø: 109
Bodø og Fauske: 88
Nord-Norge: 422
Norge: 6.545

Lagt ut for salg februar 2019
Tromsø: 115
Bodø og Fauske: 86
Nord-Norge: 433
Norge: 6.880

Kilde: Boligprisstatistikken for februar fra Eiendom Norge