Mor og barn som sitter sammen i en sofa

Unngå bitter arvestrid

Tekst: Usbl. Foto: EiendomsMegler 1 .
Har du arvet barndomshjemmet ditt og lurer du på om skal selge boligen? Slik kommer du trygt i havn med arveoppgjøret.
Mange av oss vil før eller siden arve en bolig eller fritidseiendom. Ved dødsfall kan det føles tungt å måtte ta stilling til hva som skal gjøres med den faste eiendommen, og ofte eier arvingene allerede bolig fra før. Mange velger derfor å selge boligen gjennom eiendoms-megler på det åpne markedet.

Hvordan overføres eierforholdet?

- Etter dødsfallet utsteder skifteretten en skifteattest. Her kommer det frem hvem som er arvinger. For å få overført eierretten til arvet bolig, må det utstedes og tinglyses en hjemmelserklæring. Det finnes særskilte avgiftsregler for testamentsarvinger, disse bør du sette deg inn i før du sender dokumenter for tinglysing.
Det finnes regler for arverekkefølgen, og dersom noen i rekkefølgen er avgått ved døden, trer et nytt ledd inn. Det kan være fornuftig å sette opp et slektstre som klargjør hvem som var de opprinnelige arvingene og hvem som er deres arvinger. Da får du lettere oversikt over hvilken eierbrøk de ulike arvingene skal ha.
Eiendomsmegler kan bistå med utfylling av hjemmelserklæring og tinglysing, dersom du ønsker hjelp til å selge eiendommen.

Kan jeg kjøpe ut de andre?

- Når arvingene er blitt eiere av eiendommen, eies eiendommen i et sameie. Dette betyr at de ulike arving-ene svarer for utgifter og inntekter basert på sin eierandel. I et sameie har arvingene forkjøpsrett. Dersom én arving ønsker å kjøpe ut de andre, vil det oppstå en situasjon der arvingene har ulike interesser. Den som vil kjøpe boligen vil ha den billigst mulig, mens de som selger vil ha høyest salgspris. For å unngå ubehagelige diskusjoner i ettertid, kan det være fornuftig å hente inn verdiestimater fra flere eiendomsmeglere eller takstmenn. Salgsprisen settes da til gjennomsnittet.
Blir arvingene derimot enige om vilkår og pris privat, kan eiendomsmegler hjelpe med kontraktskriving, tinglysing og oppgjør.

Må jeg betale skatt av gevinsten?

- For å unngå gevinstbeskatning ved salg, må den avdøde ha eid boligen i ett år og bodd i den i minst ett av de to siste årene. For fritidsbolig må eiendommen ha vært eid i fem år og brukt som fritidsbolig i fem av de siste åtte årene.
I 2014 ble arveavgiften fjernet og det ble i stedet innført et kontinuitetsprinsipp, som går ut på at arvingene overtar den avdødes skatteposisjoner. Dette betyr at inngangsverdien til arvingene blir lik avdødes opprinnelige inngangsverdi. Unntaket sier at hvis avdøde kunne solgt boligen skattefritt på dødsfallstidspunktet, skal inngangsverdien settes til markedsverdien.
Arves en bolig eller fritidsbolig som den avdøde kunne solgt skattefritt, slipper dermed arvingene å skatte av gevinsten. Dette forutsetter at eiendommen selges relativt kort tid etter dødsfallet. Dersom det tar lang tid før salget av boligen gjennomføres, og boligen oppnår en verdistigning, vil gevinsten være skattepliktig.


Kan jeg skrive av noe på skatten?

- Selv om du som arving ikke må skatte av gevinsten, kan du ha rett på fradrag av salgskostnadene, fordi salget i utgangspunktet er et skatte-pliktig salg. Arvingenes andel av fradragene må føres opp i hver enkelt selvangivelse.