Nytt boligprosjekt - Jessheim Sør

EM1 Prosjekt har tegnet sitt hittil største oppdrag

Tekst: Semway, Jonas Mjåvatn. Foto: EiendomsMegler 1 .
EiendomsMegler 1 har inngått en oppdragsavtale med Conceptor Bolig AS for rådgivning og salg av prosjektet Jessheim Sør. Allerede i en tidlig fase av prosjektet ble EiendomsMegler 1 valgt som samarbeidspartner. EiendomsMegler 1 Prosjekt har bistått med valg av både arkitekt og PR byrå, samt jobbet aktivt med utbygger for å sikre et attraktivt og markedstilpasset konsept

Om Jessheim Sør

Prosjektet ligger sør for Jessheim sentrum, like ved E6 i Ullensaker Kommune. Området skal urbaniseres og utbygges med både næringsbygg og boliger. Totalt er det tenkt rundt 800 boliger (leiligheter og rekkehus) fordelt på de 70.000m2 med jordbruksareal som finnes der i dag. Salgsstart på første trinn er forventet 3. kvartal 2018.

Følg med på våre sider www.em1prosjekt.no for mer informasjon om prosjektet.

Conceptor Bolig

Conceptor Bolig ble stiftet i Juni 2016, og har som mål å være den prefererte utvikleren av boligprosjekter i indre del av InterCity-området (Grenland, Via Vestfold, Buskerud, Oslo-Akershus og nordre del av Østfold). Et område som er i stor vekst med tanke på den nasjonale transportplanen 2014-23. Innenfor sine satsingsområder ønsker Conceptor Bolig å utvikle leiligheter og småhus i tett/lav bebyggelse. Dette er det første samarbeidet mellom EiendomsMegler 1 og Conceptor Bolig AS.

Vi er stadig på jakt etter nye og spennende prosjekter. Her kan du komme i kontakt med en av våre prosjektmeglere.