Nybyggprosjektet Wessels hus

Hva sparer en boligkjøper på å kjøpe nybygg?

Tekst: Semway, Johan Baade-Mathiesen. Foto: EiendomsMegler 1 .
Vårt ansvar som prosjektmeglere er å fremme det totale kostnadsbildet for potensielle kjøpere av nybygg. Det er åpenbart mange fordeler, men så langt har det imidlertid ikke vært noen vurdering på hva en kjøper faktisk sparer på å kjøpe ny bolig fremfor brukt.

Analyse fra Prognosesenteret

Eiendomsmegler 1 har fått Prognosesenteret til å utarbeide en landsdekkende analyse av de økonomiske fordelene ved å bo i en ny bolig. Denne analysen bruker vi aktivt i salg til potensielle interessenter i våre prosjekter, hvor vi lettere kan forklare differansen i pris mellom brukt og nytt.


Hvilke faktorer inneholder analysen?

Analysen ser på en rekke faktorer, som eksempelvis hva man sparer i energikostnader ved å få en godt isolert bolig, samt hva som man normalt må påregne å bruke i vedlikeholdskostnader på en tilsynelatende lik, men eldre bolig. Det viser seg at det er forskjeller både med hensyn til vedlikeholdskostnader og energiforbruk rundt i Norge. For å sette så realistiske tall som mulig er analysen delt opp etter fylke og type bolig (småhus/rekkehus). Analysen har sett på utviklingen i en periode på de første 20 årene etter at en bolig er ferdigstilt.

Ett av funnene i analysen viser at det finnes en årlig besparelse på 33.869,- ved å kjøpe nytt småhus/rekkehus i Oppland. Besparelsen er todelt, der 25.091,- spares på vedlikehold og 8.778,- er energibesparelse. Så her finnes det potensielt mye penger å spare.


Ønsker du ytterligere informasjon om analysen? Da kan du ta kontakt med oss her.