Nybyggprosjektet Carl Berner

Hvorfor satse på BREEAM-NOR sertifisering?

Tekst: Semway, Olav Aune. Foto: EiendomsMegler 1 .
BREEAM-sertifisering har de siste årene blitt et viktig og ettertraktet stempel for utbyggere og entreprenører som skal utvikle eiendom. I denne artikkelen vil vi gi noen innspill på BREEAM-sertifisering.

Hva er BREEAM-sertifisering?

BREEAM er et ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og har siden oppstarten på 90-tallet tildelt sitt stempel på nybygg som fokuserer på bærekraftighet og miljø. I Norge er det Norwegian Green Build Council (NGBC) som tildeler og eier rettighetene til den norske versjonen av BREEAM, under navnet BREEAM-NOR.

Denne sertifiseringen har blitt benyttet i Norge i flere år på nye næringseiendommer, og har siden august 2016 også åpnet for BREEAM-sertifisering av boligprosjekter.

Flere nye boligprosjekter i Oslo med miljøsertifiseringen BREEAM

Per dags dato er det bare ett ferdigstilt boligprosjekt i Norge med denne miljøsertifiseringen, men flere er allerede på vei. Veidekke lanserer nå et av de største boligprosjektene med hele 250 nye bolig i Nyegaardskvartalet på Storo, som vil få BREEAM-standard. 

Nesten samtidig kommer PEAB med 111 BREEAM-leiligheter i sitt nye prosjekt på Carl Berner Torg.

Innen kort tid vil trolig boligkjøpere komme til å lære seg begrepet BREEAM, noe som vil skape enda større etterspørsel etter slike boliger i fremtiden. Vi ser allerede at byggeprosjekter med denne sertifiseringen markedsfører dette aktivt.

Mange fordeler med BREEAM-sertifiserte byggeprosjekter

Det finnes en rekke grunner til å satse på miljøvennlige byggeprosjekter. Det er ikke nødvendigvis riktig at bærekraftige bolig- og næringsbygg er svært kostbare prosjekter. I mange tilfeller finnes det ingen betydelig økning i investeringskostnader for miljøvennlige utbyggingsprosjekter. I de tilfeller det påløper ekstra kostnader, vil dette ofte bli dekket av lavere driftskostnader, som igjen bidrar til større besparelser gjennom byggets levetid.

Vi ser at eiendommer med en form for miljøsertifikat er mer kommersielt attraktive enn andre nybygg som igjen gir høyere salgspriser/mer salgbare leiligheter for utbyggere. 

Hvordan tildeles ditt byggeprosjekt BREEAM-sertifisering?

Det stilles strenge krav til boliger og næringsbygg som ønsker et BREEAM-sertifikat. I dette ligger det en metode for bærekraftige og miljøvennlige byggeløsninger, bruk av øko-vennlige materialer i hele bygget og i leilighetenes interiør, samt at prosjektene har lett tilgjengelighet til kollektivtransport uten behov for bruk av bil. BREEAM omfatter med andre ord flere ting enn hva som kreves gjennom teknisk forskrift.

Entreprenører som ønsker denne sertifisering må dokumentere alle miljøkvaliteter i byggeprosjektene. Alt fra idé og planlegging, til bygget står ferdig og boligen er overtatt, skal dokumenteres grundig. Gjennom hele byggeprosjektet gjennomføres strenge kontroller innenfor ni kategorier; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, samt økologi og forurensning. 

Ulik kvalitetsgrad på BREEAM-sertifikatet

Som vanlig energimerking, kommer også et BREEAM-sertifisering med ulik kvalitetsgrad; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Minstekravet for tildeling av miljøsertifikatet BREEAM er at en scorer høyt innenfor energi, vann og avfall, for å sikre økt bærekraftighet i byggeprosjektet. For å oppnå et Outstanding BREEAM-sertifikat kreves det at ditt prosjekt presterer på høyeste nivå på minimum 85% av kravspesifikasjonene.

Prosjektavdelingen til Eiendomsmegler 1 ønsker å være din sparringspartner på ditt neste boligprosjekt. Ta kontakt med oss i dag for en nærmere prat.