Utvendig bilde av Lillestrømtoppen

Lillestrømtoppen - over 50% solgt på salgsstart

Tekst: EiendomsMegler 1 . Foto: EiendomsMegler 1 .
Lillestrømtoppen trinn 3 solgte 16 av 28 leiligheter på salgsstart.

Markedet på Romerike er i et godt driv disse dagene, og vi opplever stor interesse på våre nye boligprosjekter.
Lillestrømtoppen består av 3 byggetrinn med til sammen 142 leiligheter, hvor det nå kun er igjen 12 leiligheter.
Fokus på riktig leilighetsmiks, gode planløsninger, uteplasser, lys og solforhold gjør disse leilighetene attraktive.
Kort avstand til Lillestrøm sentrum og offentlig kommunikasjon gjør dette området populært for flere kjøpegrupper.

Vi bistår utbygger gjennom hele utviklingsprosessen med rådgivning rundt konsept og markedsvurdering. I samarbeid med med utbygger og arkitekt skaper vi et ferdig konsept som treffer markedet optimalt; hvor kjøpers boligforventninger oppfylles og utbyggers investering gir best avkastning.

Vi er med hele veien; tomtevurdering og akkvisisjon - konseptutvikling og markedstilpasning - salg og oppgjør.