Par som ser på husmodell

Prisøkning i vårt område i 2017

Tekst: Anna Lian. Foto: EiendomsMegler 1.
I motsetning til landsgjennomsnittet så har boligprisene i vårt markedsområde faktisk steget i 2017.
– Det er prisøkning som preger statistikk fra våre markedsområder, bekrefter Thomas Rustad, daglig leder i Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland.

Vi har kontorer i Nittedal, Hadeland, Ringerike, Vikersund, Hokksund og Eiker, og samtlige har hatt god etterspørsel etter boliger i året som har gått – og de har oppnådd gode priser. Både offentlige statistikk og våre egne tall viser det samme, nemlig en generell prisøkning på 8 til 13 prosent avhengig av boligtype. Tallene gjelder for solgte bruktboliger hittil i 2017 (11.12.2017) sammenlignet med samme periode i 2016 i hele vårt markedsområde.

Skjermet for svingninger
– Vår erfaring er at vi er relativt godt skjermet fra de store toppene og bunnene når det gjelder svingninger i pris og etterspørsel, sier Rustad.

Det er de store byene hvor dette merkes best, og spesielt i Oslo.

– Vi må ikke glemme at det var en unormalt stor prisoppgang i Oslo i 2016, og det er en av grunnene til at det ble iverksatt offentlige tiltak for å hindre at dette fortsetter. Det er disse tiltakene vi ser effekten av nå. Vi ser dog av tallene at det har tatt litt lenger tid å få solgt eiendommer i 2017 enn i 2016, sier Rustad.

Optimisme i regionen
Han forteller også at markedsområdene tilknyttet Ringeriksregionen opplever ekstra optimisme på grunn av planene om Ringeriksbane og E16.

– Vi ser at det er flere boligprosjekter som er under bygging og planlegging i dette området, og det lover godt for framtida, sier han.