Kvalitetseminar med fokus på kvalitet i alle ledd

Med kvalitet i høysete hos EiendomsMegler 1

Tekst: Terje Heggen. Foto: Gudbrand Ruud.
EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland arrangerte onsdag 31. januar 2018 kvalitetsseminar på Hønefoss. Alle ansatte på avdelingene Modum, Hokksund, Eiker, Ringerike, Hadeland og Nittedal var samlet for å få faglig påfyll med fokus på kvalitet i alle ledd innen eiendomsmegling.

EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland var samlet til et innholdsrikt kvalitetsseminar onsdag 31. januar på Hønefoss. 

- Vi er opptatt av at kunden skal føle seg trygg i alle faser av et eiendomssalg, og vi ønsker at våre meglere leverer bedre enn forventet. Derfor arrangerer vi internseminar med fokus på kvalitet i mange av områdene innen eiendomsmeglerhåndverket, sier daglig leder ved EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland, Thomas Rustad.

Han fortsetter videre at de velger stort sett å bruke interne ressurser på gjennomføringen av seminaret.
- Foruten 45
minutter hvor vi brukte ekstern foredragsholder, ble hele seminaret gjennomført med egne ressurser. Det er viktig at deltakerne i så stor grad som mulig tar eierskap til seminaret. I tillegg jobber det så mange flinke folk hos oss, at vi har stort utbytte av å lære av hverandre. Mer gøy blir det også!

- Hvilken fase i et eiendomssalg mener du er viktigst når det gjelder kvalitet?

- I eiendomsmegling er alle faser like viktig. Å selge en eiendom krever først og fremst god faglig kompetanse, men den faglige kompetansen må også leveres med kvalitet. Et kvalitetsstempel er for eksempel at Eiendomsmegler raskt får god oversikt over eiendommen som skal selges. Kanskje kreves det mye jobb og avklaringer før en eiendom kan legges ut i markedet, om det for eksempel er tinglyst en borett på eiendommen. Et eiendomssalg er ofte komplisert. Derfor er målet at våre ansatte hele tiden holdes faglig oppdatert med høyt fokus på kvalitet. Det får vi til gjennom gode internseminarer som dette, fastslår Rustad.

- Hvilke temaer har dere valgt ut for seminaret?
- Vi har for eksempel valgt ut temaer hvor det har vært lov- og forskriftsendringer. Eiendomsmeglere er blant annet underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og her har det kommet nyheter som alle ansatte nå er oppdatert på. Vi har også vært inne på emner som skriftlighet i budrunder og utfordringer ved korte akseptfrister. Den eksterne foredragsholderen fra Protector forsikring fortalte oss viktighet med å vite og forstå hva som er tinglyst i grunnboken. Det ble alt i alt en veldig innholdsrik dag med dagsaktuelle temaer.

- For oss er hver kunde like viktig, og alle skal føle seg ivaretatt på en god måte når de har vært i kontakt med oss, sier Rustad, og legger til at i mars skal det årlige Fagseminaret avholdes på Sundvolden. Der blir det nye temaer vi skal oppdatere oss på.


Vet du hva din bolig er verdt i dag?

Kontakt megler for en verdivurdering