På Ringerike steg boligprisen med 9% i 2017

På Ringerike steg boligprisen med 9 % i 2017

Tekst: Terje Heggen. Foto: Jensrud Foto AS.
På landsbasis sank i gjennomsnitt boligprisene med 2,1 % fra 2016 til 2017. Dette har ikke skjedd siden 2013. Siste Kvartalsrapporten fra EiendomNorge forteller at boligprisene på Ringerike steg med 9 % i 2017. Det viser at det er optimisme i Ringeriksregionen og et tall vi tar med oss inn i 2018.

Boligmarkedet har vært preget av jevnt utbud av bruktboliger, og godt med interessenter på hver bolig. Vi har omsatte mange bruktboliger i Ringerike,  Jevnaker og  Hole. Vi har også hatt flere nye prosjekter i markedet. Antall enheter omsatt i markedet i Ringerike, Jevnaker og Hole i 2016 var 1160 og i 2017 1021,  altså en nedgang på 141 enheter i 2017. Tallene gjelder alle bruktboligtyper, inkl. hytter.

Mange prosjekt salg i 2017

Det har vært mange gode prosjekter i regionen i 2017. I Hønen Alle ble det overtatt 14 leiligheter i juli, der gikk salget raskt.  På Vikshagen  i Hole ble det overtatt 18 kjedete eneboliger i mars.  Vikshagen var et populært prosjekt hvor alle enhetene ble solgt raskt.På Nerbytunet i Haug solgte vi 6 eneboliger med overtakelse rett før jul. Glederudveien er et prosjekt på 12 leiligheter som ble overtatt i årsskiftet 16/17. I slettåkeveien har vi solgt 8 leiligheter i 2 firemannsboliger. Utbygger bygget ferdig og solgte raskt alle boligene.Det er 2 store prosjekter løpende nå.. Brutorget med ca 50 enheter og Glatved med 22 enheter. Salget på disse går som estimert og planlagt. Det er flere store prosjekter i opprulling i 2018. Vi har et med 15 enheter på Jevnaker og i Hønengaten er det 21 leiligheter som er planlagt lagt ut for salg i mars. Det er også flere mindre prosjekter (under fire enheter) for salg nå og som skal legges ut for salg i løpet av året.
Prosjektmarkedet er til dels godt. Prisene er stabilt høye og salget er kontinuerlig. Vi må tenke litt annerledes enn før mtp. størrelse og standard for at prisen ikke skal bli for høy og kjøpegruppen for lav. I stedet for de store og eksklusive leiligheten på 100 kvm. og oppover, ser vi nå at leiligheter på 70-80 kvm. er mer lettsolgte. 

Prisoppgang på 10 % på eneboliger

Eneboliger hadde en prisoppgang på hele 10 % i Ringerike, Jevnaker og Hole i 2017. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris
(p-rom) for en enebolig var i 2017 på 22.125 kroner, og gjennomsnittseneboligen kostet 3. 261.000,- 

For leiligheter var det en prisoppgang på 8,5%. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris(p-rom) for en leilighet var i 2017 på 34.897 kroner, og gjennomsnittleiligheten kostet 2.891.000,-. Nye leiligheter er ikke med i denne statistikken. Statistikken baserer seg på snittpriser for hele 2016 mot snittpriser for hele 2017.

Hva tror vi om 2018?

- Vi forventer en godt boligmarked i 2018, med noe lavere prisvekst enn  i 2017. Vi tror vi vil se en prisvekst på ca. 5-7 % gjennom 2018. Lave renter, moderat boligbygging og lav arbeidsledighet tilsier en prisvekst i boligmarkedet, sier avdelingsleder på Eiendomsmegler1 Ringerike Terje Heggen.

Med god etterspørsel etter eneboliger og en prisoppgang vitner om at Ringeriksregionen er en attraktiv plass å bo. 


Terje Heggen, Avdelingsleder ved Eiendomsmegler1 Ringerike tror på en prisvekst på 5-7 % i 2018.
Foto: Jensrud Foto AS

Mye spennende på gang

I tillegg til alle spennende prosjekter, vil det komme mange eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og fritidsboliger i 2018. Vi omsetter i alle prisklasser i løpet av året, så vi har stor tro på å kunne finne bolig til alle som ønsker å  bytte bolig eller bosette seg i Ringeriksregionen i 2018.

Vurderer du å selge bolig? Eller er du på boligjakt? Ta kontakt med oss på 32 10 98 00

Vet du hva din bolig verdt?

Kontakt megler