Eiendomsmegler1 Hadeland tror på fortsatt vekst i 2018

Tro på fortsatt vekst i boligmarkedet i 2018

Tekst: Terje Heggen. Foto: Kjell Vidar Martinsen - Jensrud Foto AS.
Med et godt boligmarked i 2017 bak oss, forventer vi også et godt boligmarked i 2018 på Hadeland. Antall enheter omsatt i markedet på Hadeland i 2016 var 375 og i 2017 392, altså en oppgang på 17 enheter i 2017. Tallene gjelder alle boligtyper, inkl. hytter

Boligmarkedet har vært preget av jevnt utbud av bruktboliger, og godt med interessenter på hver bolig. Vi har omsatte mange bruktboliger over hele Hadeland.

Mange spennende prosjekter

Vi har også hatt flere nye prosjekter i markedet. I Stensrudhavna er 10 av 12 boliger solgt, og byggestart er i gang. I Lauvlia har vi solgt 8 nye boliger som ble ferdigstilt og overtatt i 2017, og det er lagt ut 14 nye for salg. På Harestua har Saglunden II blitt ferdigstilt, og de fleste leiligheter har fått nye eiere. Det er 8 leiligheter igjen for salg som skal omsettes i 2018. I Sagparken på Harestua står enda mer boligutvikling for tur fremover, og det blir spennende å se hva som skjer der i 2018.
På Nordstrandkollen på Svea har vi nylig lagt ut 7 fritidsleiligheter for salg. Alle leilighetene er ferdig bygget og kjøpere kan "flytte" rett inn. I dette området skal det bli mange nye fritidsleiligheter fremover, samt ny skistue. Dette er et området som vi følger spent fremover i 2018.
Sandødegården I ble ferdigstilt i 2017, og alle leilighetene ble solgt og overtatt av nye eiere. Et fantastisk bygg som alle kjøpere er veldig fornøyd med.  Sandødegården II står for tur, og blir presentert i 2018.  På Jevnaker står 2 større prosjekter på tur i 2018.På fritidsboligmarkedet har vi omsatt mange hyttetomter på Lygna og mange hytter spredd rundt på hele Hadeland.

4 % prisstigning i 4. kvartal 2017

Eneboliger hadde en prisoppgang på underkant av 3 % på Hadeland(Gran, Lunner og Jevnaker) i 2017. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris(p-rom) for en enebolig på Hadeland  var i 2017 på 18.663 kroner, og gjennomsnitteneboligen kostet 2. 689.000,- 

For leiligheter var det en prisoppgang på hele 12%. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris(p-rom) for en leilighet på Hadeland  var i 2017 på 31.759 kroner, og gjennomsnittleiligheten kostet 2.584.000,-. Nye leiligheter er ikke med i denne statistikken. Statistikken baserer seg på snittpriser for hele 2016 mot snittpriser for hele 2017.

EiendomNorges boligstatistikk viser at boligprisene sank med 2,1 % på landsbasis i fjor. Dette har ikke skjedd siden 2013. Kvartalsrapporten til EiendomNorge forteller at boligprisene på Gran, Lunner og Jevnaker steg med 4 % i 4. kvartal 2017. Hvor Gran hadde høyest vekst på 4,4%, Lunner på 4,3% og Jevnaker på 3,4%.

Forventninger om 2018

Med god etterspørsel etter eneboliger og en prisoppgang vitner om at Hadeland er en attraktiv plass å bo. Eiendomsmegler1 Hadeland forventer en godt boligmarked i 2018, med noe høyere prisvekst enn  i 2017.Vi tror vi vil se en prisvekst på ca. 4-5 % gjennom 2018. Lave renter, moderat boligbygging og lav arbeidsledighet tilsier en prisvekst i boligmarkedet.

Mye spennende på gang

I 2018 har vi flere spennende prosjekter som skal ut i markedet. Vi fortsetter vårt spennende samarbeid med Lunner Almenning om utbygging av Sagtomta på Harestua. Det er flere prosjekter i Gran, Brandbu og Jevnaker på vei ut i markedet i 2018, og enda flere på litt lengre sikt. På Lygna fortsetter vi salget av tomter på felt 3. Felt 1 og 2 er utsolgt.

I tillegg til alle spennende prosjekter, vil det komme mange eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og fritidsboliger i 2018. Vi omsetter i alle prisklasser i løpet av året, så vi har stor tro på å kunne finne bolig til alle som ønsker å  bytte bolig eller bosette seg på Hadeland i 2018.

Vurderer du å selge bolig? Eller er du på boligjakt? Ta kontakt med oss på 61 32 70 20

Vet du hva din bolig er verdt?

Kontakt oss