Oppussing gir strømsparing

Tekst: Tonje Pedersen. Foto: Jan Inge Haga.
Du trenger ikke kjøpe et helt nytt hus for at boligen skal bruke lite energi. Det skal ikke alltid så mye til for å oppgradere en eldre bolig, men det kreves kunnskap og gode råd.

Da Jadarhus bygget den miljøvennlige ISOBO-boligen i 2004, var selskapet et av de første som satset på lavenergiboliger. Passiv- og aktivhus er gode eksempler på hvor smarte boliger kan bygges, og de best utviklede aktivhusene er så klimavennlige, at de er selvforsynte med strøm. Helt på dette nivået kan du kanskje ikke få eldre boliger. Likevel er lavt energiforbruk alltid i fokus når eldre boliger skal renoveres.


Ansvarlig for rehabiliteringsavdelingen hos Jadarhus, Ove Idsø (t.v.) og Jan Trense fikser fasade og isolerer et sameie på Tjensvoll.

– Mange bor i en litt eldre bolig, kanskje fra 60–70-tallet, og vil gjerne oppgradere den til dagens standard og komfort. Det skal ikke alltid så mye til, men det krever kunnskap og råd fra folk som kan det, opplyser Rune Hatlestad, daglig leder i Jadarhus.

– Blant alle boligene folk bor i de neste 30 årene, vil de fleste være bygget allerede. Derfor mener vi at det er mye større potensial i å utbedre eksisterende bygningsmasse. Flere boliger får bedre kvalitet, komfort og miljøvennlighet ved å ta et slikt løft, og mye tyder på at det blir viktigere med energieffektivisering i eldre boliger enn i nybygg, fortsetter han.


Fasadekledning og isolasjon er viktig for å gjøre boligen energieffektiv.

Oppgradering

Så hvor enkelt kan en eldre bolig oppgraderes til dagens standard med tanke på miljø, komfort og lavenergi?

– Mange ønsker å bo der de bor, men har lyst å gjøre noe med boligen. En gammel, slitt 60-tallsbolig kan gjennom forskjellige tiltak framstå som nesten ny, sier Ove Idsø, som er ansvarlig for rehabiliteringsavdelingen til Jadarhus. Når han gir råd til folk som skal rehabilitere eldre boliger, har han alltid miljø og energisparing i fokus.


Når Jens Konowalow og de andre på Jadarhus er ferdige med oppussingen, blir boligene mer energieffektive.

– Ved å gjøre de nødvendige tiltakene for oppgradering, kan du spare hele 60 prosent av den energien du brukte før. Det er ganske enormt, sier han.

Ifølge Idsø er det ulike trinn man må gjennom ved en slik energieffektivisering av boligen. Jadarhus har egen teknisk avdeling som utarbeider teoretiske beregninger av energisparingen ved de forskjellige tiltakene. Disse beregningene, sammen med god rådgivning fra våre prosjektutviklere, hjelper kunden til å ta riktige avgjørelser vedrørende oppgraderingens omfang.


Nye vinduer og bedre isolasjon gir også bedre komfort.

Trinn 1: Standard ENØK-tiltak

– Strømsparing og bedre komfort er resultatet hvis du oppgraderer en eldre bolig.

Det er alltid viktig å høre hvor mye kunden ønsker å gjøre. Vi anbefaler å starte med det mest vanlige: Sett inn nye vinduer, isoler fasaden og tett igjen for luftlekkasjer inn i bygget. Dette er første skritt.

Trinn 2: Balansert ventilasjon

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som trekker ut brukt luft og leverer friskluft. Varmen blir overført fra brukt luft til frisk luft, og ventilasjonsanlegget fordeler den forvarmede friskluften rundt i boligen via kanaler og ventiler. Enkelt forklart så flyttes om lag 80 % av energien som dras ut gjennom ventilasjonsanlegget over til friskluften som er på vei inn i boligen.

Denne prosessen skjer i ventilasjonsanleggets varmeveksler. På denne måten behøver friskluften minimalt med oppvarming.

Trinn 3: Installer varmepumpe

Normalt går rundt 30 prosent av energiforbruket i en bolig til oppvarming av forbruksvann. Bruk av varmepumpeteknologi til forvarming av forbruksvannet og gulvvarme/radiatorer og så videre, gir en betydelig energigevinst.

Gjennom disse tiltakene kan du gå fra å ha et gammelt, slitt hus til en bolig med standard som dagens nybygg, både angående komfort og miljø, sier Idsø.

Hus for framtiden

For Jadarhus har ambisjonen alltid vært å utvikle framtidens hus. Disse ambisjonene gjorde at firmaet i høst kom til finalen i konkurransen Årets Aktivhus i Europa 2016.

– I 2004 var vi et av de første selskapene som begynte å bygge lavenergiboliger. Mens et passsivhus bygges etter kriterier om lavenergi i selve bygningskontruksjonen, går vi enda lenger med aktivhus. Aktivhuset lever selv. Når vi har gjester, går temperaturen opp og inneluften blir litt dårligere. Da kan vinduene selv styre luftkvaliteten, åpne seg selv og lufte på grunnlag av luftmålinger. På sommeren vil du helst unngå at soverommet har 32 grader når du kommer hjem fra jobb. Da vil solavskjerming sørge for dette, helt uten at du løfter en finger. For å dra det hele så langt som mulig: det kan også bygges boliger som produserer energi. Gjennom solceller produserer boligen strøm til egen bruk.

  8-oppussing-740x460.jpg
  7-oppussing-740x460.jpg
  6-oppussing-740x460.jpg

  Hva betyr energieffektivitet for salget?

  Megler og avdelingsleder Jan Georg Løvdahl Byberg i EiendomsMegler 1 tror ikke at energitiltak foreløpig er viktige for kjøpere av eldre boliger. Det er likevel en forventning om at de som selger oppussede objekter også har tenkt på dette før de tar fatt på et oppussingsprosjekt.

  – I den grad en bolig er rehabilitert, er det nok også en viss forventning om at vinduer og kledning er skiftet og isolert, men jeg har ikke opplevd at noen snur i døra hvis det ikke er installert varmepumpe, sier han.

  – Det aller viktigste for folk, er beliggenhet. Jeg opplever ikke at de er veldig bevisste på energitiltak per i dag i alle fall. Dersom strømprisene går opp og miljøfokuset blir større, kan dette bli mer utslagsgivende i markedet i årene framover, sier han.