Flere solgte eiendommer i mars 2020 enn i mars 2019

Slik er boligmarkedet i Ringeriksregionen

Tekst: EiendomsMegler 1. Foto: Fotograf BT Stokke.
Flere solgte eiendommer i mars 2020 enn i mars 2019

I denne utfordrende tiden får vi en del spørsmål om boligmarkedet fra våre kunder. Noen har lagt sin bolig ut for salg, noen vurderer å selge og noen trenger en bolig fordi de har solgt. Endringer skjer raskt i disse tider, men vår erfaring så langt er at boligmarkedet absolutt ikke har stoppet opp. Vi er i ferd med å legge bak oss en travel marsmåned, og det ser faktisk ut til å bli flere solgte eiendommer enn i mars 2019. Eneboliger solgt i Ringerike, Hole og Jevnaker i mars viser en prisøkning på ca. 2% sammenlignet med mars 2019.

Hele vår bransje har iverksatt gode smitteverntiltak. Våre visningsdeltakere sier at dette gjør det trygt å gå på visning. Samme tilbakemelding får vi fra de vi er på befaring hos, som vurderer å selge eller trenger en E-takst. 

Vi har flere eiendommer som skal ut for salg både før og etter påske. Ingen vet hvordan boligmarkedet utvikler seg videre, men hittil er det både selgere og kjøpere i markedet. 

Til slutt benytter vi anledningen til å gratulere hele regionen med vedtatt plan for ny vei og bane! Det vil ha stor betydning for boligmarkedet i årene fremover.

Kontakt en av oss hvis du har spørsmål om boligmarkedet.