Ringerike Hadeland Oppgjørsavdelingen

Besøksadresse

Søndre Torv 5, 3510 Hønefoss

3502 HØNEFOSS

Ansatte

Økonomisjef

Gudbrand Ruud

gudbrand@em1ringerike.no
920 57 985