Et varmere og mer inkluderende samfunn

Foto: EiendomsMegler 1 Midt-Norge.
Det er vondt å stå utenfor. Det er vondt å ikke ha noen å snakke med. Det er vondt å ikke bli sett. Tenk om du ikke visste hvor du skulle sove i natt. Tenk om et varmt måltid bare var et fjernt minne. Tenk om du aldri ble invitert. Tenk om det var deg. Hva ville du gjort?
Utenforskap kan vise seg på flere måter. Å mangle en seng å sove i, å være utenfor arbeidsliv, skole eller sosiale fellesskap. Det kan også være mangel på språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet. Alle kan oppleve utenforskap, barn og unge, eldre, rusmisbrukere, innvandrere, du, jeg. Utenforskap har ingen grenser, verken for alder eller bakgrunn.

Et varmere samfunn

Årets TV-aksjon på NRK går til Kirkens Bymisjon og er en dugnad for et varmere og mer inkluderende samfunn. Målet med TV-aksjonen er å skape flere møter som motvirker utenforskap, endrer liv og forbedrer livskvalitet. Veien inn kan være et varmt måltid og noen å snakke med, en seng for en natt, en sjanse til å prøve seg i ny jobb eller bare å møte en som ser deg og inviterer deg inn.

Kirkens Bymisjon ser gjennom sitt arbeid et voksende utenforskap i Norge. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Pengene som samles inn skal gå til å skape 700 000 møter mellom mennesker landet rundt. I tillegg kommer ringvirkningene av dette.

Alle har et ansvar

Å ha tak over hodet og leve i et godt bomiljø er for mange ikke en selvfølge, men for oss som eiendomsmeglere er det det vi lever av. Gjennom bolig hjelper vi folk til å forme sine livshistorier. Der du bor kan du bli en del av et fellesskap, eller du kan føle deg utenfor fellesskapet. Vi mener at alle har et ansvar for å skape gode fellesskap og gode bomiljø.

Hva med å invitere naboen inn på kaffe eller middag? Kanskje slå av en liten prat med en annen? Eller ta initiativ til en samling for alle. Hva med å åpne dørene for noen som står utenfor på grunn av språk eller kultur. Det koster så lite, men kan bety så mye. Hvert år er flere tusen frivillige, støttespillere, samarbeidspartnere og ansatte i aksjon for mennesker som strever i hverdagen. I EiendomsMegler 1 Midt-Norge har vi flere ansatte som engasjerer seg frivillig i Kirkens bymisjon. Ingen er bare det du ser og som frivillig får du erfaringer som kan endre oppfatningen av våre medmennesker – og oss selv.

Vi trenger alle

Jo lengre noen står på utsiden, dess vanskeligere er det å komme inn igjen. Vi har ikke råd til at noen faller utenfor. Vi trenger alle. Alle har verdi og noe å bidra med. Som lokal aktør med hjerte for gode lokale bomiljø har vi tro på viktigheten av lokale arbeidsplasser, gode kultur- og idrettstilbud og gode skoler og oppvekstmiljø.

Ved å være en del av en SpareBank 1 har vi muligheten til å dele av overskuddet med samfunnet rundt oss. Å være en støttespiller i nærmiljøet er viktig for oss, vi er her for deg. Hvert år støtter vårt konsern om lag 1000 forskjellige gode formål, alt fra talentstipend til grønne dugnader og lokale idretts- og kulturaktiviteter. Slike fellesskap bygger også gode bomiljø. Vi tror gode bomiljø er varme og rause samfunn med mennesker som viser omsorg og omtanke for hverandre. Derfor er det så viktig for oss å engasjere oss i årets TV-aksjon.

Usikker på hvordan, når og hvor du kan gi til årets TV-aksjon?

Se de ulike givermulighetene