Hvordan har boliglånsreglene påvirket kjøpeevnen?

Foto: EiendomsMegler 1 Midt-Norge.
1. januar i år trådte de nye boliglånsforskriftene i kraft, og ga bankene nye regler for hvor mye de kunne gi i boliglån. Dette har helt klart påvirket boligmarkedet, og vi har tatt en titt på hvordan forskriftene har påvirket kjøpeevnen til kjøpere i Trondheim.

Hva sier boliglånsforskriftene?

Alle banker i Norge må forholde seg til boliglånsforskriftene som kom helt i begynnelsen av 2017, og som enkelt sagt gjør det vanskeligere for boligkjøpere å få innvilget høye lån. Etter en voldsom prisvekst over flere år, ønsket myndighetene å bremse utviklingen. Følgende regler ligger nå til grunn når bankene vurderer din lånesøknad:

  • Din totale gjeld, inkludert studiegjeld, forbruksgjeld, bilgjeld og liknende, kan ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt.
  • Du må ha minimum 15 prosent egenkapital når du skal kjøpe primærbolig.
  • Det kan ikke gis rammelån når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi.
  • Du må betale avdrag på lånet dersom lånet overstiger 60 prosent av boligens verdi.
  • Bankene har mulighet til å gjøre unntak fra reglene i maks 10 prosent av alle lån banken innvilger.

Hvordan har reglene påvirket kjøpeevnen i Trondheim?

Vi har sett på hvordan boliglånsforskriftene har påvirket kjøpeevnen til mennesker i ulike kjøpegrupper i Trondheim. Ferske tall viser at førstegangsetablerere som kjøper bolig alene har blitt påvirket i større grad, men at kjøpeevnen først svekkes for boliger som koster mellom 3 og 4 millioner kroner. Kjøpeevnen er ikke svekket for denne gruppen ved kjøp av boliger som er rimeligere enn dette.
Hos etablerte par har forskriftene kun ført til noe avtakende effekt for boliger som koster mellom 4,5 og 5 millioner kroner. Sistnevnte gjelder både for par mellom 30-40 år og par mellom 50-60.

Med andre ord har boliglånsforskriftene i liten grad påvirket kjøpeevnen i Trondheim, og i den grad de har hatt en innvirkning gjelder det kun for relativt dyre boliger. I følge SpareBank 1 er det svært få i Trondheim som låner opp mot fem ganger brutto årsinntekt, og det finnes boliger i og rundt Trondheim som er oppnåelige for gjennomsnittsfamilien.


Skal du kjøpe ny bolig? Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Finn din lokale megler