Godt tilbud av nye boliger gir god dynamikk og forutsigbar prisstigning

Boligmarkedet i Trondheim er velfungerende med en oversiktlig omløpshastighet og forutsigbar prisutvikling.

Det tar i snitt 21 dager fra førstegangsannonsering for å selge en bruktbolig, og boligprisene i Trondheim har i gjennomsnitt steget 4,1 % siste 12 måneder. Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge for april viser at vi bor i den storbyen i Norge med mest balanserte boligmarkedet. I den ene enden av skalaen er Oslo, med kupping av visninger, kaotiske budrunder, 10,5 % boligprisvekst siste 12 måneder – et vanskelig marked å kjøpe bolig i. I den andre enden av skalaen er Stavanger, et tregt og lite velfungerende marked med – -7,2 % boligprisvekst siste 12 måneder – et vanskelig marked å selge i. Også har vi Trondheim – med god dynamikk, forutsigbart prisutvikling og et overkommelig boligmarked å komme seg inn i for førstegangsetablerere.

Trondheim er også den storbyen i Norge som har best tilførsel av nye boliger målt opp mot befolkningsvekst og boligmasse. Totalt er det solgt 1.368 nye boliger i større boligprosjekter det siste året. Dette stemmer godt overens med forventet befolkningsvekst og boligetterspørsel. Faktisk er det flere nye boliger til salgs i Trondheim enn i Oslo. Henholdsvis god og dårlig tilgang på nye boliger er hovedforklaringen på at Trondheim har et balansert boligmarked, mens Oslo opplever det motsatte. Godt boligtilbud – selvfølgeligkombinert med befolkningsvekst, god sysselsetting og boligetterspørsel – ser ut til å ha stor betydning for å få et godt boligmarked. 

Trondheims politikere har trolig bidratt til denne situasjonen gjennom regulering av tilstrekkelig areal til boligformål. Akkurat nå er det 84 ulike boligprosjekter med totalt 3.000 boliger i Trondheim, hvorav 808 boliger er ledig for salg. 96 % av boligene i utbyggernes prosjekter er leiligheter, som betyr at det er mye å velge i dersom du vurderer å ytte til en nybygget leilighet. En konsekvens av dette er at kun 4 % av boligprosjektene som bygges i Trondheim er familieboliger og småhus, og vi opplever at etterspørselen overgår tilbudet av nybygde familieboliger. Skal du selge en nyere familiebolig i Trondheim kan du derfor regne med å få mange interessenter på visning – skal du kjøpe tilsvarende bør du være forberedt på at det er ere om beinet. På generelt grunnlag kan vi konstatere at byen vår er i vekst og fortettes. Det vil ikke bli tilført sentralt beliggende familieboliger med tomt og uteområder fremover, og disse boligene vil derfor holde seg godt i pris.Jan Håvard Valstad
Analysesjef