Relasjoner og arbeidsglede spiser roboter til frokost!

Roboter og ny avansert teknologi vil i de neste årene ta en stadig større del av de tradisjonelle menneskeløste arbeidsoppgavene, men en ting vil aldri løses av en robot – og det er vår evne til å bygge og utvikle gode relasjoner. Gode karakterer er vel og bra, men relasjonskompetanse, mål og tilpasningsdyktighet er viktigere enn noensinne. Relasjonelle ferdigheter bidrar til å skape gode medarbeiderskap og gode lederskap. God ledelse er viktig, men kulturen og engasjementet til hver enkelt ansatt spiller en avgjørende rolle

Alt starter og slutter med de ansatte. Det er derfor Great Place to Work er så viktig.

Det internasjonale analyse- og rådgivningselskapet Great Place to Work har kåret EiendomsMegler 1 Midt-Norge til Norges beste arbeidsplass. Etter seks år blant topp ti, har de nå endelig klatret helt til topps i konkurransen med 186 norske virksomheter med nesten 30.000 medarbeidere fra en rekke ulike bransjer.


Å bli kåret til Norges beste arbeidsplass er viktig for oss. Det er en anerkjennelse av at våre 220 ansatte opplever både mestring og mening i jobben sin, til tross for høyt tempo og ambisiøse mål. Great Place To Work har verktøy som hjelper oss å utvikle gode arbeidsmiljø. Gjennom årlige medarbeiderundersøkelser måler vi våre ansattes opplevelse av arbeidsglede gjennom de fem dimensjonene troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. I tillegg gjennomfører Great Place to Work en analyse av våre organisasjons- og lederpraksiser. Kulturanalysen viser om det vi gjør praktiseres og hvilken effekt det har. Er våre tiltak effektive og relevante? Arbeidsglede og Great Place To Work er viktig, både fordi glede i seg selv har en verdi, men også fordi det er en klar sammenheng mellom resultater, måloppnåelse og opplevd arbeidsglede. Nøkkelen til gode kundeopplevelser er engasjerte og tilfredse medarbeidere.

Hva er arbeidsglede og hva skaper arbeidsglede?

Det fine med arbeidsglede er at alle kan oppleve det. Alle har et ansvar for å skape sin egen arbeidsglede, men ledere og kollegaer spiller en viktig rolle. Forskning viser at medarbeidere som opplever identitet og variasjon i arbeidsoppgaver, samt høy grad av jobbautonomi og tilbakemeldinger, opplever mer arbeidsglede. De er mer tilfreds med arbeidsoppgavene, ledelsen, kollegaene og utviklingsmulighetene. De leverer også bedre arbeidsprestasjoner og opplever mindre stress, angst og utbrenthet, rollekonflikt og fravær.

Mening, mestring og utvikling

Mening, mestring og autonomi er viktige utgangspunkt for å skape arbeidsglede eller «Great Place To Work». Vi må oppleve at det er en mening med det vi gjør, vi må føle at vi bidrar til noe større enn oss selv. Som å utvikle gode produkter, være en troverdig rådgiver, oppleve fornøyde kunder – eller rett og slett gjøre en forskjell for noen.


Det er vanskelig å oppleve arbeidsglede hvis en ikke mestrer jobben sin. Trivsel alene skaper ikke resultater eller arbeidsglede. Fredagskake er trivelig, men vil du skape noe må du gjøre en innsats. Når du er så oppslukt i det du holder på med at du glemmer både tid og sted er du i flytsonen. Flytopplevelsen er tilgjengelig for alle, vi er bare forskjellige på hvilke situasjoner som trigger den. Mestring handler om at vi ønsker å utvikle oss, bli bedre, vokse med oppgaver, bruke vårt fulle potensial. Alle fortjener å finne en jobb og en rolle hvor de kan oppleve flyt og bruke sitt potensial.

De 90 første dagene er kritiske

En ryddig og god arbeidskontrakt er viktig, men den psykologiske kontrakten mellom leder og medarbeider er også viktig for å opprettholde en god relasjon. Nyansatte medarbeidere som blir godt ivaretatt og oppfulgt i de første 90 dagene utvikler en robusthet og forpliktelse til å gi noe tilbake til organisasjonen. De tåler stress bedre, er mer positive til endringer – og tenker mindre på å bytte jobb. Et annet viktig verktøy for å skape gode relasjoner på arbeidsplassen er en felles verdiplattform som danner utgangspunktet for samspillet. I EiendomsMegler 1 Midt-Norge har vi definert verdier som hjelper oss å bygge Great Place To Work. Vi har nylig vært gjennom en omfattende verdiprosess med alle våre ledere, hvor vi til slutt landet på å definere fire verdier. Bred involvering er avgjørende i en verdiprosess, dersom verdiene skal brukes til noe annet enn å pryde glanset papir i en skrivebordsskuff. Verdibasert ledelse handler ikke bare om å definere verdier og utvikle normer. Det handler om å skape en lærende og involverende organisasjonskultur som styres av et sett fellesverdier. En verdibasert ledelse som praktiseres slik at ansatte opplever samsvar mellom det som blir sagt og det som blir gjort skaper en forutsigbar arena for læring og vekst.

Skap din egen arbeidsglede!

Du kan skape din egen arbeidsglede gjennom relasjoner og arbeidsoppgaver som gir deg flytopplevelser. Arbeidsglede er smittsomt og vi mennesker ønsker helt intuitivt å omgås mennesker som utstråler positive følelser. Arbeidsglede og gode relasjoner er ikke bare viktig for trivsel og resultat. Positive relasjoner fremmer også kritisk og kreativ tenkning og innbyr til økt deltagelse og initiativ. Alt dette er med på å skape en kultur som gir bedre læringsprosesser, hvor initiativ til forbedring og utvikling er sentralt.

Der det er godt å jobbe er det godt å være kunde

Som meglere møter vi en et bredt spekter av mennesker i ulike og ofte utfordrende faser av livet. Alt fra førstegangsetablereren, til de som går fra hverandre og til de som kanskje skal etablere seg i sin siste fase. Transaksjon av eiendom innebærer ofte en stor økonomisk investering, og det følger et stort ansvar ved det å være megler. Vi vil derfor tiltrekke oss de meglerne som forstår både oppgaven og ansvaret. Det er viktig for oss å jobbe for at 100% av de ansatte opplever 100% mestring på jobben. Det gir best resultater for både kunder og ansatte, og er nok den viktigste forklaringen på at at en eiendomsmegler scorer helt i Norgestoppen på parameter som tradisjonelt ikke assosieres med vår bransje

 

Artikkelforfatter er Lucie Kathrine Sunde-Eidem, HR-direktør,
EiendomsMegler 1 Midt-Norge.
Deler av innholdet er tidligere publisert på psykologitidsskrift.no.

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge samarbeider med det internasjonale analyseselskapet Great Place to Work.
Medarbeidertilfredshet har en viktig plass i vår strategi, og vi vil gjerne høre fra andre selskap i midt-Norge som deler vårt engasjement her.